Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prisustvovala je 10. jula, zajedno sa potpredsednicom Vlade i ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović i predsednicom EBRD-a Odil Reno-Baso promociji novih digitalnih servisa koji će privrednicima omogućiti brže i efikasnije dobijanje neophodnih dozvola i saglasnosti u oblasti energetike i zaštite životne sredine.

"Od danas, kao deo eUprave, počinju sa radom novi digitalni servisi, odnosno 27 usluga iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, pre svega iz oblasti obnovljivih izvora energije. Sprovođenjem aukcija za tržišne premije iz OIE pokazali smo da možemo kompleksne postupke da sprovedemo potpuno digitalizovano i transparentno, ali je jednako važno da to primenimo i na druge procedure koju su važne za privredu i investitore", navela je ministarka.

Ona je naglasila da će digitalizacija omogućiti brzu komunikaciju sa državnim organima, i da se više neće čekati po nekoliko dana, a ponekad i nedelja, na uručenje dopisa i podnesaka, već će se to obavljati automatski.

"Pružanje usluga iz oblasti energetike u digitalnoj formi štedi vreme i novac privredi i investitorima i doprinosi većoj efikasnosti javne uprave. Verujem da je ovo samo jedan od prvih rezultata u kreiranju modernog, efikasnog i digitalizovanog okruženja za investicije u energetici, što je važno za još dinamičniji proces prelaska na čiste izvore energije u našoj zemlji", navela je Đedović Handanović.

Ona je dodala da su u pripremi izmene Zakona o energetici, kojim će se u domaće zakonodavstvo preneti novi paket energetskog zakonodavstva Evropske unije, a koji je bitan za spajanje tržišta električne energije sa EU, a što je deo agende rasta.

Ministarka je zahvalila Evropskoj banci za obnovu i razvoj na finansijskoj podršci u sprovođenju ove reforme, kao i Republičkom sekretarijatu za javne politike na dobroj saradnji u sprovođenju projekta.

Kroz projekat "Digitalizacija administrativnih postupaka radi stimulisanja investicija u obnovljive izvore energije", koji se realizuje uz finansijsku podršku EBRD, Republički sekretarijat za javne politike je zajedno sa resornim ministarstvima sproveo digitalizaciju administrativnih postupaka polazeći na osnovu inputa dobijenih od investitora u OIE. Unapređenje usluga se prvenstveno odnosi na postupke izdavanja i produženja energetskih dozvola iz oblasti nafte i gasa i elektroenergetike, sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije, postupke koji se odnose na izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu i ostale povezane postupke.

Saopštenje Ministarstva rudarstva i energetike

Foto: Beta/Ministarstvo rudarstva i energetike/Emilija Jovanovic