Vlada Belgije odlučila je da ubistvo žena ili devojčica zbog njihove rodne pripadnosti ubuduće bude tretirano kao posebno krivično delo, a planira se i usvajanje okvirnog zakona sa paketom mera koje treba da unaprede prevenciju femicida.

Ujedno, Belgija u okviru reforme svog 150 godina starog krivičnog zakonika uvodi i krivično delo ekocida, sistematskog i kontinuiranog uništavanja životne sredine, za koje su zaprećene visoke zatvorske kazne, kao i delo podstrekavanja na samoubistvo.

Povod za promenu zakona o femicidu u Beligiji je ubistvo mlade devojske iz Španije koju je u Briselu ubio njen bivši partner, što je uzburkalo javnost.

Belgijska državna sekretarka za rodnu ravnopravnost Sara Šlic rekla je da je najavljeni zakon pravi odgovor na brojne zahteve civilnog društva i izrazila nadu da će Belgija u toj oblasti "postati inspiracija i za druge zemlje Evropske unije".

Savezna vlada u Briselu usvojila je nacrt okvirnog "Zakona o prevenciji i suzbijanju femicida, rodno specifičnih ubistava i nasilja koje im prethodi" u kojem se pravi distinkcija između posebnih oblika femicida, kao što su intimni, neintimni i indirektni femicid, kao i ubistvo zasnovano na polu.

Uz to, u zakonu su definisane i različite vrste nasilja koje mogu da prethode takvom ubistvu, na primer seksualno ili psihičko nasilje.  

Zakon predviđa i prikupljanje statističkih podataka koji će poslužiti za sastavljanje godišnjeg izveštaja. Pored najvažnijih statističkih činjenica, u izveštaju će biti opisane i karakteristike žrtava i počinilaca zločina i odnos koji je među njima postojao.

Predviđeno je da svake dve godine bude sastavljena posebna studija, a multidisciplinarna stručna komisija će proučiti problem, ukazati na propuste i nadležnima dati svoje predloge, prenosi briselski portal EURACTIV.

U zakonu se kao poseban stav spominje i obuka policije i sudstva u toj oblasti, koji treba da nauče da pomoću posebnih metoda procene koliki rizik preti potencijalnoj žrtvi i koliko je neki potencijalni počinilac opasan.

Konkretni povod za usvajanje nacrta zakona dogodio se u oktobru, kada je u Briselu pronađeno telo 23-godišnje Španjolke. Ubica je bio njen bivši partner koji je doputovao iz Španije da bi je nagovorio da mu se vrati. Kada je odbila, on ju je usmrtio sa više uboda nožem, a zatim bezuspešno pokušao samoubistvo.

U Belgji, koja ima nešto više od 11,5 miliona stanovnika, ove godine je do sada registrovano najmanje 19 femicida. Međutim, kako o tome ne postoji zvanična statistika, taj broj su kompilirale organizacije civilnog društva na osnovu policijskih i medijskih izveštaja.

Prema podacima nevladinog sektora, 2021. se dogodio najmanje 21 femicid, 2020. ih je bilo 27, a 2019. godine 24.

Planirani belgijski zakon jedinstven je u Evropi, iako je sam femicid do sada definisan kao posebno krivično delo u krivičnim zakonicima nekoliko latinoameričkih država, kao i Španije (od 2004) i Italije (od 2013).

Krivična dela protiv životne sredine i navođenje na samoubistvo

Kao deo napora da reformiše i pojednostavi svoj krivični zakonik, Belgija će uvesti i krivično delo ekocida i delo podstrekivanja na samoubistvo. Vlada je već usvojila nacrt novog zakonika, ali se ne očekuje da će stupiti na snagu pre 2025. godine.

Ekocid je uključen u novi zakon kao posebno krivično delo. U ovom trenutku se tako tretira u jedanaest zemalja u svetu, uključujući i Francusku, Rusiju, Ukrajinu, i još neke republike bivšeg SSSR-a.

Ekocid će biti definisan kao protivzakonito delo koje je počinjeno sa svešću da će izazvati teške, rasprostranjene  i dugotrajne štetne posledice za životnu sredinu, a počiniocu će pretiti kazna od deset do 20 godina zatvora.

Nevladine organizacije se već niz godina zalažu da ekocid bude defnisan kao međunarodni zločin, kao što su to genocid, napadački rat, zločini protiv čovečnosti i ratni zločini.

Belgijska ministarka ekologije Zakia Hatabi  u martu je pozvala svoje kolege iz EU da zajedno ulože napore kako bi ekocid bio uključen i u Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda.

"Nezavisno od međunarodne reakcije na tu inicijativu, postojala je mogućnost da se ekocid proglasi zločinom u domaćem pravu. To je sada realnost", navela je ministarka u saopštenju.

Onaj je dodala da ne sme izostati odogovor na dela koja "izazivaju dugoročnu štetu po ekosistem, od kojeg zavisi i zdravlje ljudi".  

Novi krivični zakonik uključivaće i delo podstrekavanja na samoubistvo, što je između ostalog i plod prilagođavanja zakona eri društvenih mreža. Samoubistvo, iako je u Belgiji samoubistvo kao problem prisutno u svim starosnim grupama, drugi je po učestalosti uzrok smrti među mladima uzrasta 15 do 19 godina.   

Druge izmene u okviru reforme predviđaju da će umesto prestupa, prekršaja i krivičnih dela postojati osam kategorija koje će vernije odražavati težinu konkretnog protivzakonitog dela. Takođe, krivična dela povezana sa porodičnim nasiljem imaće u novom zakoniku posebnu težinu.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay