Evropski parlament razmatra izmenu svojih pravila radi unapređenja rodnog balansa u odborima. U većini odbora žene čine manje od 39% članova, što je ispod proseka na nivou Parlamenta.

Cilj novih mera je da odgovore na "upadljive disparitete" u rodnoj ravnoteži u odborima i delegacijama EP, sudeći prema internom pismu grčkog evroposlanika Dimitrosa Papadimulisa u koje je Politiko imao uvid.

Papadimulis, potpredsednik EP a predsedavajući grupi evroposlanika koja rade na rodnoj jednakosti u institiciji, pisao je u oktobru Odboru za ustavna pitanja tražeći pomoć u promeni internih pravila Parlamenta.

"Predlog bi mogao da bude da u svakom odboru ima najmanje 30 ili 35% žena", napisao je grčki evroposlanik u pismu.

Njegova grupa pak predlaže da bi, za početak, to trebalo da bude trenutni odnos u EP - 61% muškaraca i 39% žena.

Nemačka evroposlanica Gabriele Bišof, koja je deo radne grupe, rekla je da misli da je to opšta strategija sa kojom bi se EP složio i da bi izmene pravila radi veće rodne jednakosti bile dobar znak pre evropskih izbora u junu.

U 14 od 26 odbora manje od 39% članova su evroposlanice, prema dokumentu iz oktobra.

Politiko navodi da, ironično, Odbor za ustavna pitanja ima najmanji udeo žena od svih odbora, ispod 15%.

Među odborima u kojima dominiraju muškarci su oni za spoljne poslove, bezebednost i odbranu, poreze, budžet.

"Tamo gde su novac i moć dominiraju muškarci. Slučajnost? Ne mislim da je tako", rekao je poljski evroposlanik Robert Bedron koji predsedava Odboru za prava žena i rodnu ravnopravnost i koji je odbor sa daleko najveći udelom žena, od 86%.

Kako ističe Politiko, odboru za prava žena predsedava muškarac.

Bedron kaže da to što je on na čelu odbora za prava žena, iako iznenađuje, pokazuje da muškarac takođe može da se bavi ženskim pravima i rodnom jednakošću.

Kade je reč o predsedavajućim odborima, evroposlanice su ponovo nedovoljno zastupljene u odnosu na opštu sliku EP - na tim pozicijama je sedam žena ili više nego dva puta manje nego muškaraca.

Istovremeno tri od sedam političkih grupa u EP imaju ženu lidera - Socijalisti i demokrate, Zeleni i Levica, a evroposlanica sa Malte Roberta Mecola je tek treća predsednica EP u njegovoj istoriji.

Inače, rad grupe za povećanje broja žena u sklopu je petogodišnjeg "rodnog akcionog plana" EP za veću zastupljenost u odborima i delegacijama.

"Sastav odbora trebalo bi barem da odražava postojeći odnos na plenarnim sednicama i treba da bude dalje unapređen jer direktno utiče na donošenje odluka", rekla je evroposlanica Evelin Regner koja je takođe članica radne grupe.

Važeća pravila Parlamenta već predviđaju da oni koji odlučuju moraju da uzmu u obzir rod kada imenuju na visoke pozicije u EP, poput predsednika i potpredsednika, i da predsednici i potpredsednici odbora ne mogu svi da budu muškarci ili sve žene.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EP