U Beču osobe sa migrantskom porodičnom ili ličnom istorijom češće rade na poslovima za koje su previše kvalifikovane, a među nezaposlenima najviše je žena sa inostranim korenima i onih koje su obrazovanje stekle u trećim državama, piše austrijski dnevnik Prese.

Upravo zato je Beč u pogledu migracija za Austriju posebno relevantan. Zato se već osmu godinu zaredom objavljuje Monitor integracije u gradu Beču, koji je baziran na službenim podacima, anketama, podacima o prihodima i nasumičnim probama.   

Migracija je pretežno gradski fenomen. U Beču nešto manje od polovine stanovnika, 44% ima inostrano poreklo ili državljanstvo neke druge zemlje.

U tom gradu žive ljudi sa korenima iz ukupno 180 država, a Ujedinjene nacije, poređenja radi, imaju 193 članice.

Migrantsku pozadinu, dakle oba roditelja rođena u inostranstvu u Beču ima oko 50% građana. Prema rečima jedne od autorki monitora, Lejle Hađ Abdu, migranti po pravilu ostaju u svom širem regionu, odlazak na druge kontinente je pre izuzetak.

To pokazuju i podaci za Beč - većina migranata je poreklom iz Srbije, Turske i Nemačke. Problem je što i svaki treći stanovnik Beča nema biračko pravo, koje je uslovljeno državljanstvom, iako u Beču 54% građana koji nemaju to pravo živi u Austriji duže od deset godina.

Istraživanje je pokazalo da je proteklih godina porastao udeo osoba stranih korena sa višim obrazovanjem. Ta razlika je izražena i među starijim i mlađim generacijama u istoj porodici. Kod migranata se udeo onih sa nižim obrazovanjem između roditelja i dece više nego prepolovio.

Takođe, migranti obavljaju, mereno u radnim satima, gotovo polovinu posla u Beču - 47%.

Ipak, mnogi rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija, pa tako 27% migranata sa srednjom ili višom školskom spremom radi na pomoćnim poslovima. Najmanje zaposlenih je među ženama iz neke treće države i sa stranim obrazovanjem (48%).

Ipak, prilikom analize saživota pokazao se interesantan fenomen. Što je okruženje bliže, ocene su bolje, pa tako 66%  stanovnika Beča misli da je saživot sa komšijama drugih korena prilično dobar ili dobar. Na pitanje o saživotu na celoj teritoriji grada, takav stav ima 48% anketiranih.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Die Presse/Clemens Fabry