U potrazi za mladima i talentima - Cirkularne migracije u Srbiji

Delegacija EU u Srbiji, Centar za evropske politike (CEP) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) organizuju panel diskusiju "U potrazi za...

Predstavljanje Institucionalnog barometra 3.0

Koalicija prEUgovor predstaviće "Institucionalni barometar 3.0", novu nezavisnu procenu efektivnosti institucija u sprovođenju politika iz oblasti...

Oksfam: EU koristi pomoć da zaustavi migracije umesto da smanji siromaštvo u Africi

Međunarodna humanitarna organizacija Oksfam saopštila je da postoji rizik da Evropska unija krši međunarodna pravila koristeći pomoć namenjenu...

Rekordne migracije u zemlje OECD

Međunarodne migracije u bogate zemlje dostigle su prošle godine rekord predvođene globalnim humanitarnim krizama i tražnjom radnika, navodi se u...

U Srbiji prošle godine registrovano 124.127 migranata

Prema poslednjim statističkim podacima Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil...

Usvojen Nacrt plana reagovanja na povećan broj migranata u Srbiji

Na sednici Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kojom je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih...

Povratnici u Srbiju po ugovoru o readmisiji na meti diskriminacije

Nakon povratka u Srbiju, povratnici se suočavaju sa nizom problema koji otežavaju njihovu reintegraciju, pokazalo je najnovije istraživanje ...

Priča o odlivu mozgova iz Srbije predimenzionirana

U Srbiji postoji pogrešna percepcija da je napuštaju najbolji, odnosno da ima problem odliva mozgova, a zemlja se zapravo suočava sa prilivom...

EU predložila Akcioni plan saradnje sa Zapadnim Balkanom oko nelegalne migracije

Evropska komisija predložila je 5. decembra Akcioni plan za saradnju sa Zapadnim Balkanom na rešavanju zajedničkih izazova na planu nelegalnih...

Dogovorena mapa puta za reformu politika migracije i azila EU

Evropski parlament i pet rotirajućih predsedavanja EU obavezali su se da zajedno rade na usvajanju reforme pravila o migraciji i azilu Unije pre...