Evropski parlament organizuje svoju prvu Nedelju prava osoba sa invaliditetom od 27. novembra do 4. decembra sa ciljem da podigne svest i unapredi javnu debatu kako bi se osiguralo da sve osobe sa invaliditetom mogu da ostvare svoja prava.

Nedelja prava osoba sa invaliditetom organuzuje se u sklopu obeležavanja Svetskog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra. U sklopu Nedelje će biti organizovani događaji, debate i glasanja u odborima Evropskog parlamenta o politika u vezi osoba sa invaliditetom.

Evropski parlament navodi da će se o poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom razgovarati i odborima za razvoj, za transport, peticije, u potkomitetu za ljudska prava, odboru za socijalna pitanja, za ravnopravsnost žena i rodnu jednakost.

Predsedavajući Odboru za zapošljavanje i socijalne poslove Dragoš Pislaru (Obnovimo, Rumunija) rekao je da Evropljani sa invaliditetom moraju da budu u mogućnoti da uživaju ljudska prava i osnovne slobode koje im daje Konvencija UN CRPD i u punoj meri učestvuju u građanskom, političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom životu svojih zajednica.

"Tokom Nedelje o time ćemo razgovarati sa više stranaka i organizacija koje predstavljaju osobe sa invaliditetom prateći osnovni princip 'Ništa o nama bez nas".

Predsedavajuća Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD) Katrin Langenzipen rekla je da su osobe sa invaliditetom iste kao svi građani i da tako treba da budu tretirani.

"Od (oblasti) zapošljavanja do mobilnosti, EU mora da primeni Konvenciju UN potpisani pre više od deset godina. U poslednje vreme EP se zalaže za važne projekte, poput Invalidske karte EU. Zajedno moramo da budemo sigurni da je budućnost dostupna", rekla je Langenzipen.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com