Na izborima za Evropski parlament 2019. oko 800.000 ljudi s invaliditetom nije moglo da glasa, a mnogi od njih će se suočiti s preprekama i ove godine uprkos nekim pomacima.

"Mnoge članice EU su olakšale glasanje osobama s invaliditetom, ali neke grupe se i dalje suočavaju sa značajnim preprekama kada su u pitanju glasanje i kandidovanje na izborima", saopštila je 29. maja Agencija EU za osnovna prava (FRA).

U najnovijem izveštaju FRA navodi se da su birališta, vebsajtovi i emiteri dostupniji nego što su bili, što ljudima olakšava glasanje.

Jedna od četiri osobe u EU ima invaliditet, a 800.000 njih zbog invaliditeta nije moglo da glasa na prethodnim evropskim izborima, saopštila je FRA.

Direktorka FRA Sirpa Rautio rekla je da je mogućnost glasanja i kandidovanja ključni element demokratija koje dobro funkcionišu, ali da je "previše ljudi s invaliditetom i dalje uskraćeno za ovo osnovno pravo".

"Iako ima napretka, još treba da se radi na prevazilaženju stalnih izazova kako bi se svi glasovi osoba sa invaliditetom čuli na izborima", rekla je Rautio.

Kao jedan od najvećih izazova na koje se ukazuje u izveštaju agencije "Politička participacija osoba s invaliditetom u EU" navode se zakonska ograničenja.

Zakoni u sedam zemalja (Bugarska, Kipar, Estonija, Malta, Poljska, Portugal i Rumunija) i dalje automatski isključuju iz glasanja osobe pod zakonskim starateljstvom.

Nekoliko zemalja je uklonilo ograničenja glasanja na osnovu pravne sposobnosti, posebno za osobe sa intelektualnim i psiho-socijalnim invaliditetom. Umesto toga, njima se nudi podrška u glasanju ili se svaka osoba procenjuje od slučaja do slučaja, navodi FRA.

Iako je postignut napredak kada je u pitanju pristupačnost, posebno za biračka mesta, vebsajtove i emitere, FRA ističe da se osobe sa oštećenim vidom, sluhom ili sa smetnjama u intelektualnom razvoju i dalje suočavaju sa značajnim preprekama, kao što su nedostatak taktilnih uređaja za glasanje i informacija na Brajevom pismu, u audio ili lako čitljivim formatima.

Agencija ističe i da 17 zemalja EU ima strategije za osobe s invaliditetom koje se posebno bave političkom participacijom, ali da često nedostaju sistematske i sadržajne konsultacije sa organizacijama osoba s invaliditetom.

"Administrativne prepreke za dobijanje informacija, registraciju za glasanje i dobijanje podrške tokom izbora i dalje postoje u nekim zemljama", ocenjuje se u izveštaju.

FRA daje više preporuka kako bi se osiguralo poštovanje prava svih da glasaju, a među njima su ukidanje ograničenja prava glasa i kandidovanja na izborima, učiniti glasanje, objekte i izborni materijal pristupačnijim, uklanjanje administrativnih barijera za političko učešće i bolja podrška ljudima kako bi mogli da daju svoj glas.

U izveštaju se ukazuje i na dobre prakse, kao što su kampanje o pristupačnosti, akcioni planovi za javne servise i obezbeđivanje prevoza kako bi se olakšalo glasanje.

FRA podseća da su EU i sve njene članice ratifikovale Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom, koja garantuje njihovo pravo na političko učešće.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com