Nacionalni dijalog o socijalnom uključivanju i ekonomskom osnaživanju Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa – Kroz saradnju i dobru praksu do održivih rešenja, biće održan u sredu, 15. marta, u 10.00 u Hotelu Golden Tulip Zira (Ruzveltova 35, Beograd).

Program Nemačke razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" (InR) sprovodi GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao političkim partnerom i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kao ključnim partnerom i Fondacija Centar za demokratiju.

Na skupu će posebna pažnja biti posvećena položaju Roma i Romkinja na tržištu rada i normativnom okviru za postizanje pune ravnopravnosti i zaštite, kao i njihovom ekonomskom jačanju i uključivanju.

Govoriće:

  • Tomislav Žigmanov, ministar, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • Per Krumrej, savetnik, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Republici Srbiji
  • Lav Pajkić, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Nataša Vučković, generalna sekretarka, Fondacija Centar za demokratiju

Na konferenciji će biti predstavljene Preporuke koje su razvijene u cilju unapređenja postojećih praksi i politika relevantnih za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Preporuke bi trebalo da doprinesu efikasnom sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2022-2030. Odnose se na pojedina sistemska rešenja u vezi sa poboljšanjem položaja pripadnika ove ranjive grupe na tržištu rada, primerima dobre prakse kao i preporukama za izmenu pravnog i strateškog okvira.