Fondacija Centar za demokratiju organizuje debatu "Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?" u petak, 24. marta, u 12.00 u prostoru Miljenko Dereta (Dobračina 55).

Glavne teme diskusije biće u kakvim uslovima rade stranci, kakav je njihov radno-pravni status i kakve će promene doneti planirane izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima.

Govore:

  • Mario Reljanović, Centar za dostojanstven rad
  • Jelena Jevtović, Unija poslodavaca Srbije
  • Jasmina Krunić, organizacija ASTRA
  • Dragan Todorović, Savez samostalnih sindikata Beograd
  • Miroslava Jelačić-Kojić, Grupa 484
  • Jelena Ilić; Beogradski centar za ljudska prava

Može li se očekivati da izmene zakona dovedu do poboljšanja uslova rada? Koji su mogući oblici radnog angažovanja stranaca? Postoji li rizik od zloupotreba i radne eksploatacije ovih radnika? Da li postoje slučajevi nezakonitog postupanja i kako na njih reaguju nadležne institucije? Kakav je uticaj zapošljavanja stranaca na tržište rada u Srbiji? To su neka od pitanja na koja će panelisti pokušati da odgovore.

Debata se organizuje u okviru projekta "Socio-ekonomska prava i održivi razvoj", uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.