IT kompanije su u 2022. slabije reagovale na prijave govora mržnje od strane korisnika i manje su uklanjale takve sadržaje nego u prethodne dve godine, pokazuju rezultati sedme evaluacije Kodeksa ponašanja u borbi protiv govora mržnje u onlajn prostoru koje je objavila Evropska komisija.

U 2022. je udeo prijava koje su IT kompanije pregledale u roku od 24 časa smanjen na 64% sa 81% u 2021. i 90% u 2020. Pojedinačno gledano, TikTok je jedini koji je zabeležio unapređenje, sa 82,5% u 2021. na 92% u 2022.

Istovremeno je uklonjeno 64% sadržaja, znatno manje nego 2020, kada je to bilo 71%. Samo je JuTjub imao bolji rezultat - 90% prema 59% u 2021.

Sve druge IT kompanija uklonile su manje sadržaja nego 2021. ali je u nekim slučajevima taj podbačaj bio mali, kao kod Fejsbuka (69% prema 70% u 2021.) i Tvitera (45% prema 50%).

U proseku je uklonjeno 70% sadržaja u kojima se poziva na ubistvo i nasilje prema određenim grupama i uklonjeno je 60% sadržaja sa klevetničkim rečima ili slikama za određene grupe.

Pozitivan rezultat zabeležen je u pogledu učestalosti i kvaliteta povratnih informacija od strane IT kompanija korisnicima.

U 2022. se u odnosu na 2021, ističe EK, beleži unapređenje kod povratnih informacija iz IT kompanija korisnicima. Mnoge kompanije su imale bolji rezultat, posebno TikTok (75% prema 29% u 2021.) i Instagram (73% prema 42% u 2021. i 62% u 2020.).

Sa ciljem da podrže implementaciju Kodeksa, IT kompanije i mreža organizacija uključenih u praćenje dogovorile su se o akcionom planu kojim se utvrđuju inicijative za saradnju između strana i gde se one obavezuju da unaprede dijalog kako bi se suprostavile govoru mržnje onlajn, saopštila je EK.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta/AP