Ambasadori članica EU 19. januara potvrdili su privremeni sporazum o novom zakonu za uspostavljanje zajedničkog okvira za medijske usluge na unutrašnjem tržištu i za zaštitu slobode medija, medijskog pluralizma i uređivačke nezavisnosti u EU.

Privremeni sporazum postigli su u decembru pregovarači Saveta i Evropskog parlamenta.

Kako je saopštio Savet EU, Evropski zakon o slobodi medija (EMFA) uvešće mere sa ciljem zaštite novinara i medijskih provajdera od političkog mešanja i takođe im olakšati poslovanje širom EU.

Nova pravila garantovaće pravo građana na pristup informacijama i definisati odgovornost članica da obezbede odgovarajuće uslove i okvir za zaštitu tog prava.

Flamanski ministar za evropska pitanja Benjamin Dale rekao je da ovo prvo odobrenje privremenog sporazuma o kulturi i medijima u belgijskom predsedavanju EU koje se nadovezuje na napore španskog predsedavanja.

"Nova uredba će zaštiti novinare i njihove izvore i omogućiti građanima da donose odluke na osnovu pluralnih i nezavisnih informacija", rekao je zvaničnik Belgije.

Tekst sporazuma sada će biti preveden na sve zvanične jezike EU i zatim formalno usvojen u Savetu i Evropskom parlamentu do aprila.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta