Evroposlanici su 27. februara potvrdili odlučnost da zaštite novinare, aktiviste i akademsku zajednicu, kao i njihove organizacije, od tužbi koje imaju za cilj da ih ućutkaju.

U Parlamentu je sa 546 glasova za, 47 protiv i 31 uzdržanim usvojen novi zakon koji treba da osigura zaštitu EU pojedincima i organizacijama koje rade na pitanjima od javnog interesa, poput osnovnih prava, optužbi za korupciju, zaštite demokratije ili borbe protiv dezinformacija, od neosnovanih i uvredljivih tužbi.

Zaštita će se odnositi i na prekogranične slučajeve, saopštio je Evropski parlament.

Poslanici EP obezbedili su bolju zaštitu žrtava uvođenjem dve zaštite - ranim odbacivanjem ako je slučaj neosnovan i mogućnošću da se od tužioca traži da plati procenjene troškove postupka, uključujući pravnog zastupanja tuženog, i naknadu štete.

Sa ciljem da se izbegne biranje jurisdikcije kod koje su šanse za uspeh najveće, nova pravila obezbeđuju nepriznavanje presuda trećih zemalja u neosnovanim postupcima.

Takođe će vlade EU morati da osiguraju da potencijalne žrtve zlonamernih postupaka imaju na jednom mestu pristup informacijama o proceduri i pravnim lekovima, uključujući o pravnoj pomoći i finansijskoj i psihološkoj podršci.

Evroposlanik Timo Velken (Tiemo Wölken) rekao je da su strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) pretnja po vladavinu prava koja potkopava osnovna prava na slobodu izražavanja, informisanja i udruživanja.

"Direktiva će pomoći u borbi protiv SLAPP i sprečiti ljude da koriste sudove za zastrašivanje i odvraćanje novinara i aktivista od objavljivanja informacija u javnosti", rekao je nemački evroposlanik (S&D) dodajući da će biti dobra i protiv autocenzure.

Ta direktiva će stupiti na snagu 20 dana po objavljivanju u službenom listu EU a članice će imati dve godine da je ubace u nacionalne zakone.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EP/Britta Pendersen/DPA/AFP