U Evropi je odbačeni tekstil, uključujući polovnu odeću i obuću, sve veći problem u oblasti otpada i izvoza, upozorila je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA).

Evropa se, kako se navodi, suočava sa izazovom brzog rasta izvoza korišćenog tekstila, pri čemu se deo ponovo koristi a deo završi na deponijama.

U poslednje dve decenije količina koršćenog tekstila koja se izvozi iz EU utrostručena je a mogla bi još da poraste, upozorava se u izveštaju EEA "Izvoz korišćenog tekstila EU u evropskoj cirkularnoj ekonomiji" zasnovanog na detaljnim analizama centra EEA za cirkularnu ekonomiju i korišćenje resursa.

Navodi se da je izvoz polovne odeće iz EU porastao sa nešto više od 550.000 tona u 2000. na gotovo 1,7 miliona tona u 2019.

Izvoz korišćenog tekstila te godine u proseku je bio 3,8 kilograma po stanovniku, što odgovara četvrtini godišnje potrošnje u EU od oko 15 kilograma.

Gotovo polovina (46%) izvoza iskorišćenog tekstila iz EU završila je u Africi. Uglavnom taj tekstil ide za ponovno korišćenje jer na kontinentu postoji tražnja jeftine, polovne odeće iz Evrope. Ono što nije za nošenje, uglavnom ide na deponije ili u neformalne tokove otpada.

U Aziji je 2019. završilo 41% izvoza iskorišćenog tekstila iz EU. Najveći deo je otišao u namenske ekonomske zone u kojima se sortira i prerađuje. Korišćeni tekstil zatim uglavnom služi za industrijska punjenja ili se reizvozi za reciklažu u drugim azijskim zemljama ili za ponovnu upotrebu u Africi. Tekstil koji ne može da se reciklira ili reizveze, završi na deponiji.

EEA navodi da će se od 2025. iskorišćeni tekstil u EU posebno prikupljati. Sada, s obzirom da su kapaciteti za recikliranje u Evropi ograničeni, veliki deo odbačene odeće ide u izvoz i završi kao donacija. Nakon izvoza, dalja sudbina iskorišćenog tekstila je neizvesna, navodi Agencija.

Kao moguće rešenje za problem korišćenog tekstila navode se proizvodi od bio-baziranih vlakna, međutim, studija EEA ukazuje da tom rešenju treba pristupiti obazrivo.

Naime, proizvodnja bio-baziranih vlakana takođe predstavlja ekološki pritisak, uključujući upotrebu vode i zemljišta u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com