Na velikoj većini morskih i slatkovodnih kupališta u zemljama Evropske unije voda je odličnog kvaliteta, iako je zagađenje na površinskim i podzemnim vodama i dalje značajno, na šta utiču i klimatske promene, saopštila je Evropska agencija za životnu sredinu (EEA).

EEA je tokom 2023. godine ispitala kvalitet vode na oko 22.000 kupališta u priobalju i na kopnenim vodama širom Evropske unije, od Atlantika do Sredozemlja,i on je u 85% slučajeva bio odličan.

Analiza EEA uglavnom je bila usredsređena na dva glavna zdravstveno relevantna parametra, a to su prisustvo ešerihije koli i enterokoka. Voda je ocenjivana ocenama odlična, dobra, zadovoljavajuća i slaba.

U 96% slučajeva, voda je ispunjavala uslove iz evropske direktive o vodama na kupalištima iz 2006. godine, što je blagi porast u odnosu na 2022. godinu.

U svega 1,5% slučajeva, voda je na plažama, morskim ili na rekama i jezerima, bila lošeg kvaliteta. Po pravilu, kvalitet vode u priobalju bio je bolji od kvaliteta kopnenih voda.  

EEA je u analizi ustanovila da je najkvalitetnija, sa više od 95%, voda na plažama na Kipru, u Austriji, Hrvatskoj i Grčkoj.

 

Slede Bugarska, Danska, Malta i Nemačka.

Na začelju su, sa manje od 70%, Belgija, Estonija, Mađarska, Poljska i na kraju Albanija, sa kvalitetom vode od 41,2%.

Prosečni kvalitet za članice EU bio je 85,4%.

Analiza je rađena za sezonu kupanja 2023, i uključila je 21.766 u 27 članica EU, 119 u Albaniji i 196 u Švajcarskoj.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay