Privredna komora Srbije (PKS) organizuje seminar "Energetski pasoš zgrade - od zakona do prakse" uz podršku Fondacije Hajnrih Bel i u saradnji sa regionalnim privrednim komorama Kragujevca, Leskovca, Pančeva i Subotice, prema sledećem rasporedu: 11. juna Leskovac, 13. juna Pančevo, 14. juna Kragujevac i 17. juna Subotica, od 11.00.

Cilj seminara je blagovremeno informisanje privrednika i ostalih zainteresovanih strana za nastupajuće obaveze u vezi sa energetskom efikasnošću zgrada. Energetski pasoš je sertifikat o energetskim svojstvima zgrade, koji na slikovit i razumlјiv način daje energetsku ocenu zgrade. Nјegova namena je da korisnicima pruži informaciju o energetskim karakteristikama zgrade i potrebnim budućim ulaganjima. Pasoš je obavezan prilikom dobijanja upotrebne dozvole za nove zgrade i obimnijih renoviranja postojećih još od 2009. godine. Najnovijim izmenama Zakona o planiranju i gradnji, predviđeno je da narednih godina sve zgrade, bez obzira na starost i namenu, imaju ovaj dokument.

Osim energetskog pasoša, programom seminara obuhvaćeno je predstavljanje Programa podrške radu Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti pri Ministarstvu rudarstva i energetike 2023-2027, uslova učešća lokalne samouprave u programu i primera dobre prakse. Više detalja u agendi u prilogu.

Koordinator organizacije seminara je Ivana Putnik, viši savetnik za cirkularnu ekonomiju (ivana.putnik@pks.rs). Kontakt osobe za dodatne informacije: RPK Leskovac: Aleksandar Ostojić (aleksandar.ostojic@pks.rs, RPK Pančevo: Zoran Virić (zoran.viric@pks.rs), RPK Kragujevac: Marija Stojanović (marija.stojanovic@pks.rs) i RPK Subotica: Nebojša Ševo (nebojsa.sevo@pks.rs).

Saopštenje PKS

Foto: Beta