Tempo pregovora Srbije o pristupanju EU i dalje će zavisiti posebno od tempa reformi u vladavini prava i normalizacije odnosa sa Kosovom, navodi se u novom godišnjem izveštaju Evropske komisije koji će biti objavljen 12 oktobra.

U delu izveštaja o Srbiji u koji je Beta imala uvid ističe se da je prioritetno da se Srbija uskladi za zajedničkom spoljnom politikom EU, uključujući i sankcije prema Rusiji.

Komisija je navela i da je njena prošlogodišnja preporuka da je Srbija ispunila merila za otvaranje klastera 3 (konkurentnost i inkluzivni rast) i dalje validna i da je taj klaster tehnički speman za otvaranje.

Na planu spoljne politike, u izveštaju se ukazuje na pad usklađenosti sa rezolucijama EU i odlukama Saveta na 45 odsto u avgustu 2022, sa 64 odsto u 2021.

Srbija se nije uskladila ni sa jednom restriktivnom merom EU i većinom deklaracija Visokog predstavnika protiv Rusije, zadržala je bliske veze sa Rusijom što dovodi u pitanje strateški pravac Srbije, ističe se u dokumentu.

Prema pregovaračkom okviru Srbija-EU od Srbije se očekuje da progresivno usklađuje svoju poltiku prema trećim zemljama sa politikama i usvojenim stavovima EU uključujući restriktivne mere, dodaje se.

Takođe se navodi da su brojni postupci i izjave Srbije bili u suprotnosti sa spoljnopolitičkim ciljevima EU.

Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Kosovo i Srbija pozvani su da se kosntruktivno angažuju i da bez odlaganja ostvare napredak o sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu.

Postizanje sporazuma je ključno i hitno za napredak i Srbije i Kosova ka EU, ističe se u izveštaju koji je deo ovogodišnjeg Paketa proširenja.  

U izveštaju se navodi i da je Srbija umereno pripremljena za članstvo u EU u oblasti reforme javne uprave, u pravosuđu ima određeni nivo pripremljenosti, kao i kod borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, dok u oblasti slobode izražavanja u izveštajnom periodu nije zabeležen napredak.

Kada je reč o ekonomskim kriterijumima, Srbija je između dobrog i umerenog nivoa prirpemljenosti i zabeležila je izvestan napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije.

Izvor: DES/Beta

Foto: EK