Šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper izjavio je 15. decembra da pranje novca i korupcija štete svima, narušavaju poverenje u demokratiju i mogu dovesti do kršenja ljudskih prava.

Na konferenciji "Evolucija standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i najnovija dešavanja: transparentnost stvarnog vlasništva i nove tehnologije", održanoj u Beogradu, Flesenkemper je rekao da Srbija u saradnji sa Savetom Evrope preduzima korake da uskladi zakone, politike i praksu sa standardima Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) i preporukama tela Saveta Evrope Manival (MONEYVAL).

Na konferenciji, organizovanoj u okviru projekta "Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji", koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj, zaključeno je da su pranje novca, korupcija i organizovani kriminal i dalje oblasti od globalnog značaja, i da Srbija nije izuzetak, saopštio je Savet Evrope.

Zaključeno je i da izazovi koji se pojavljuju u prevenciji i borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma zahtevaju stalnu ažurnost, prilagodljivost i ažuriranje postojećih međunarodnih standarda i procedura za borbu protiv pranja novca, kao i razvoj novih, efikasnijih mehanizama za prevenciju.

Savet Evrope ostaje posvećen pružanju podrške vlastima Srbije u izgradnji čvrstog sistema za sprečavanje pranja novca u skladu sa međunarodnim standardima i najnovijim dostignućima u standardizaciji borbe protiv pranja novca i predstojećim zakonodavstvom EU, jedan je od zaključaka konferencije.

Ambasadorka Švedske u Srbiji Anika Ben David rekla je da Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal procenjuje da se svake godine opere između 2% i 5% svetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno do 1.870 milijardi evra.

"Pranje novca je vitalni instrument kojim se služi organizovani kriminal. Najefikasniji način borbe protiv organizovanog kriminala je lov na novac kriminalaca", kazala je Ben David.

Projekat "Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji", pokrenut sa ciljem da podrži Srbiju u ispravljanju sistemskih nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, za Švedsku je "jedna od vodećih inicijativa u oblasti vladavine prava", dodala je Ben David.

Šef Odeljenja Saveta Evrope za privredni kriminal i saradnju Mustafa Ferati rekao je da nedostaci u zakonodavstvu u jednoj državi mogu uticati na mnoge druge zemlje i dodao da se zbog toga "pravila protiv pranja novca moraju efikasno i dosledno sprovoditi i nadzirati kako bi doprineli efikasnoj borbi protiv kriminala, kao i zaštiti globalnog finansijskog sistema".

Vršilac dužnosti direktora Uprave Ministarstva finansija Srbije za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović kazao je da je Srbija "mnogo učinila da se uskladi sa svim preporukama FATF".

"Projekat Saveta Evrope dolazi u idealnom trenutku, jer se poklapa sa okvirom za sprovođenje Strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma do 2024. godine i početkom šestog kruga evaluacije od Manivala, u kojem će Srbija biti među prvih sedam zemalja", naveo je Radovanović.

Današnja konferencija je okupila glavne aktere u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji. Učesnici konferencije su razgovarali sa predstavnicima institucija država članica EU o njihovim iskustvima u primeni direktiva i ažuriranih preporuka FATF i o praktičnim izazovima koji se javljaju u primeni novih pravila, navodi Savet Evrope.

Izvor: Beta

Foto: Beta/Council of Europe Office in Belgrade/Vesna Lalic