U Srbiji je bruto domaći proizvod po stanovniku za 54% ispod proseka EU, a od zemalja članica najveći BDP po stanovniku ima Luksemburg, a najmanji Bugarska.

Evropska služba za statistiku Eurostat objavila je 19. juna da se BDP po stanovniku, mera ekonomske aktivnosti, znatno razlikuje među članicama EU.

U Luksemburgu je, prema podacima za 2023. godinu, BDP po stanovniku za 139% iznad proseka EU, a iza njega su Irska (111%) i Holandija (30%).

Još osam zemalja ima veći BDP po stanovniku od proseka EU – Danska, Austrija, Belgija, Nemačka, Švedska, Finska, Malta i Francuska.

Najniži BDP po stanovniku ima Bugarska, 36% ispod proseka EU, zatim Grčka (33%) i Letonija (29%).

Podaci za Luksemburg se delimično objašnjavaju činjenicom da je veliki broj stranaca zaposlen u toj zemlji i na taj način doprinosi njenom BDP-u, ali pošto nisu njegovi stanovnici njihova se potrošnja beleži u nacionalnim računima zemalja gde imaju stalno prebivalište.

Visok BDP-a po stanovniku u Irskoj može se delimično objasniti prisustvom velikih multinacionalnih kompanija koje poseduju intelektualnu svojinu.

Zemlje EFTA Norveška, Švajcarska i Island takođe imaju veći BDP po stanovniku od proseka EU, za 73%, 54% i 34%.

Od zemalja kadnidata za članstvo najveći BDP po stanovniku ima Turska, za 27% manji od proseka EU, a iza nje je Crna Gora (48% ispod proseka).

U Severnoj Makedoniji je BDP po stanovniku za 59% niži od proseka EU, a u Albaniji i BiH za 65%.

U Srbiji se razlika u odnosu na prosek EU postepeno smanjivala od 2013. kada je bila 59%.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EC - Audiovisual Service