Nemačka se dugo suočava sa nedostatkom radne snage i u 2022. godini 25% njenog zaposlenog stanovništva činili su ljudi sa migrantskom pozadinom, ali se udeo onih koji vuku korene iz drugih zemalja razlikuje po profesijama, objavio je 1. marta nemački Savezni zavod za statistiku.

U poslovima čišćenja i održavanja te je godine čak svaki šesti radnik u Nemačkoj (60%) imao migrantsku istoriju, a iznadprosečno su zastupljeni i u gastronomiji sa 46%, objavio je zavod na osnovu mikrocenzusa koji je sproveden te godine.

U gastronomiji čak 51% kuvarica i kuvara vuku poreklo iz inostranstva.   

Prema definiciji zavoda za statistiku, ljudima sa migrantskom istorijom se smatraju osobe koje su lično, ili čijih je oboje roditelja došlo u Nemačku posle 1950. godine.

Takvi su Nemci, i dalje, ispodprosečno zastupljeni u policiji i pravosuđu, sa svega 6%, a i u prosvetnim zanimanjim ih je svega 11%.

Udeo u ukupnom broju zaposlenih od 25% odnosi se na sve ljude sa migrantskom istorijom stare između 15 i 64 godine, i nešto je malo manji od njihovog udela u ukupnom stanovništvu, koji iznosi 28%.  

Udeo takvih radnika natprosečan je sa 38% i u profesijama vozača i logistike, a posebno kod vozača u javnom saobraćaju. U oblasti visokogradnje i niskogradnje je na oko 36%, koliko ih je i na poslovima frizera i kozmetičara.

U poslovima nege starijih osoba 30% zaposlenih ima nekakvu migrantsku istoriju, a sa 27% nešto ih je manje među lekarima i stomatolozima.

Uz policiju, pravosuđe ili prosvetu, ljudi inostranih korena se sa 11% ređe susreću i u poljoprivrednim zanimanjima, ili sa 9,9% u oružanim snagama. Takođe, sa 18% nisu jako zastupljeni ni među rukovodiocima, i daleko su zastupljeniji na poslovima koji zahtevaju niže kvalifikacije.

Popis je 2022. obuhvatio 53,4 miliona zaposlenih, ali ne i osobe u kolektivnim centrima za izbeglice.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay