U Nemačkoj je pre tačno 30 godina, 7. maja 1994. stupio na snagu zakon o podeli vladinih institucija, kojim je počela postepena selidba ministarstava i drugih vladinih tela iz bivšeg glavnog grada Bona, u novi, stari glavni grad ujedinjene Nemačke - Berlin.

Zakonom Bon-Berlin regulisano je preseljenje velikih delova aparata vlasti iz rajnskog grada Bona, na zapadu zemlje, u Berlin. Zakon je ipak previđao i da "najveći deo radnih mesta u ministarstvima ostane očuvan", piše agencija dpa.

Prethodno je, još u junu 1991, posle ujedinjenja Nemačke, Bundestag usvojio odluku o vraćanju statusa glavnog grada Berlinu.  

Dan danas šest od ukupno 14 ministarstava ima glavno sedište u Bonu, a ona čije je glavno sedište u Berlinu, imaju sekundarno u Bonu i obratno. Ukupno, još uvek je približno trećina vladinih radnih mesta u Bonu.

To su ministarstva odbrane, za ishranu i poljoprivredu, za ekonomsku saradnju i razvoj, za ekologiju, nuklearnu bezbednost i zaštitu potrošača, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za nauku i obrazovanje.

Ali Bon je i sedište dva velika javna preduzeća sa liste 50 najvećih firmi kotiranih na berzi - pošte i telekoma. Uz to, Bon je zaradio i naziv grad Ujedinjenih nacija.

U bivšem bonskom vladinom kvartu su glavna sedišta, regionalne kancelarije i predstavništva oko 25 agencija i sekretarijata UN, od organizacija za zaštitu klime i ekologije, pa do sekretarijata za zaštitu evropskog slepog miša.

Nedavno je dogovoren i amandman na Zakon Bon-Berlin, koji Bon treba da pretvori u centar za sajber-bezbednost.

Vlasti su ranije mnoge svoje zgrade prepustile i muzejima, i na takozvanoj muzejskoj milji pet velikih muzeja, kako se navodi na njihovom sajtu, čini jednu od najvećih muzejskih celina u Evropi.  

Ipak, za nemačke pojmove omanji, bogat i miran, pa i pomalo usporen grad na Rajni od 330.000 stanovnika i dalje oseća neku fantomsku bol, nostalgiju za nekim prošlim vremenima.

Na to, piše dpa, i dan danas podsećaju i neke stanice metroa, koje putniku govore da izlazi kod ministarstva spoljnih poslova, iako u njemu neće zateći Analenu Berbok, ili kod ureda kancelara, Palate Šaumburg, koja več godinama ne služa kao sedište šefa vlade i spava snom uspavane lepotice zbog radova na renoviranju koji se razvlače godinama.  

Nekadašnji glavni izveštač javne televizije iz bivšeg glavnog grada, Fridrih Novotni, kaže za dpa da misli da Bon ipak otkriva svoj put i novi identitet. "Mislim da u istoriji sveta treba dugo tražiti da bi se našao tako uspešan primer selidbe kompletne vlade", smatra Novotni.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay