Glavna železnička stanica u Cirihu po broju putnika nije najveća u svetu, pa ni u Evropi, ali se prema statistikama smatra najfrekventnijom železničkom stanicom u svetu, jer kroz nju dnevno prođe oko 3.000 kompozicija, piše 3. jula portal BW24.

Kroz stanicu u Cirihu dnevno prođe "svega" oko 400.000 putnika, i iako je po tome najveća u Švajcarskoj, to se ne može porediti sa na primer 550.000 putnika u Hamburgu, ili više od 670.000 koji dnevno posete Stanicu sever u Parizu, koja je po tome prva u Evropi i druga u svetu.

Međutim, prema podacima gradskih vlasti, kroz stanicu u Hamburgu dnevno prođe oko 720 vozova, a kroz najveću u Parizu oko 1.500.

Stanica u Cirihu koju stanovnici grada jednostavno zovu Ha-Be (Hauptbahnhof) ima ukupno 26 koloseka, od kojih je 16 u glavnoj staničnoj zgradi, po četiri u dve stanice ispod zemlje i još dva, izdvojena koloseka u takođe podzemnoj stanici za regionalni saobraćaj.

Broj od 3.000 železničkih kompozicija dnevno Glavna stanica u Cirihu može pre svega da zahvali činjenici da je saobraćajno čvorište kako za domaći saobraćaj. tako i za vozove iz susednih zemalja - Nemačke, Italije Austrije i Francuske, piše BW24.

Zbog geografskog položaja Švajcarske, stanica u Cirihu je za susedne zemlje važna tranzitna tačka za putovanja unutar Evrope.

Istovremeno, iz samog Ciriha se nude direktne noćne železničke veze sa Berlinom, Bečom, Amsterdamom i brojnim drugim evropskim gradovima.     

Po dnevnom broju putnika, podaci govore o 3,6 miliona dnevno, najvećom u svetu se smatra železnička stanica Šinđuku u Tokiju.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Vikipedija/Roland zh