Partneri EU sa Zapadnog Balkana uskoro će biti pozvani da Evropskoj komisiji dostave reformske agende na osnovu kojih će moći da dobiju sredstva iz novog fonda za rast regiona.

Savet EU 7. maja je dao konačno zeleno svetlo za regulativu o uspostavljanju Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan koja će, nakon potpisivanja, biti objavljena u službenom listu EU i stupiti na snagu narednih dana.

Reformske agende treba da sadrže socio-ekonomske i fundamentalne reforme koje partneri sa Zapadnog Balkana planiraju da sprovedu u periodu 2024-2027, saopštio je Savet.

Očekuje se da Fond u narednim godinama obezbedi dve milijarde evra grantova i četiri milijarde evra zajmova za šest partnera Unije sa Zapadnog Balkana.

Taj mehanizam treba da podrži usklađivanje Zapadnog Balkana sa vrednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU, sa ciljem budućeg članstva, kao i njihovu progresivnu integraciju u jedinstveno tržište EU i socio-ekonomsku konvergenciju sa Unijom.

Takođe će biti podržan niz socio-ekonomskih i fundamentalnih reformi, uključujući reforme povezane sa vladavinom prava i osnovnim pravima.

Savet EU naveo je i da će partneri sa Zapadnog Balkana morati da obrazlože kako očekuju da mere iz Reformske agende doprinesu progresivnom i kontinuiranom usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Članice EU imaće ključnu ulogu u odobravanju reformskih agendi korisnika Fonda i, ako bude potrebe, njihove izmene i dopune.

Isplate iz Fonda planirane su dva puta godišenje a uslov je da partneri iz regiona ispune planirano u reformskim agendama.

U slučaju da preduslovi za podršku iz Fonda nisu ispunjeni, EU može da odluči da obustavi isplatu.

Opšti preduslovi za podršku EU iz Fonda su poštovanje demokratskih mehanizama, uključujući višepartijski parlamentarni sistem, slobodne i poštene izbore, pluralističke medije, nezavisno pravosuđe i vladavinu prava, i garantovanje poštovanja ljudskih prava, uključujući manjina.

Za Srbiju i Kosovo preduslov je i konstruktivan angažman sa merljivim napretkom i opipljivim rezltatima u normalizaciji odnosa u cilju sprovođenja svih obaveza iz Sporazuma o putu normalizacije i njegovog Aneksa za implementaciju, kao i prethodnih sporazuma o dijalogu, ali i angažovanje u pregovorima o Sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa.

Savet EU je naveo i da će se sa ciljem povećanja transparentnosti od partnera EU sa Zapadnog Balkana tražiti da otvore portale na kojima će se ažurno objavljivati podaci o krajnjim korisnicima koji su tokom četiri godine trajanja programa dobili više od 50.000 evra ukupno.

Izvor: Dnevni evropski setrvis

Foto: EK