Savet EU usvojio je 28. novembra odluku da se kršenje restriktivnih mera doda na listu "krivičnih dela EU" uključenih u Ugovor o funkcionisanju EU.

EU je usvojila brojne restriktivne mere zbog ruske agresije na Ukrajinu i, kako se ističe u saopštenju Saveta, od ključnog je značaja da se te mere sprovode u punoj meri.

Međutim, članice EU trenutno različito definišu kršenje restriktivnih mera i kako ga treba kažnjavati.

"To može dovesti do različitih stepena sprovođenja sankcija i rizika od zaobilaženja mera i potencijalno omogućiti sankcionisanim osobama da i dalje imaju pristup svojoj imovini i podržavaju režime protiv kojih su usmerene sankcije EU", navodi Savet.

Češki ministar pravde Pavel Blažek rekao je da je EU odlučno odgovorila na rusku agresiju na Ukrajinu i usvojila sankcije koje ciljaju na ekonomiju Rusije i koje treba da toj zemlji osujete sposobnost da nastavi agresiju.

Ministar pravde Češke, zemlja koja trenutno predsedava EU, rekao je da primena sankcija zahteva zajednički napor i da odluka Saveta treba da osigura zaustavljanje svakog pokušaja zaobilaženja sankcija.

Pošto je Savet usvojio odluku o uključivanju kršenja restriktivnih mera na listu "krivičnih dela" u EU, Evropska komisija će pripremiti predlog direktive sa minimalnim pravilima koja se tiču definisanja krivičnih dela i kazni za to delo.

Taj predlog zatim treba da razmotre i usvoje Savet i Evropski parlament.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta