Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) je na kraju 2022. godine imalo 1.117 aktivnih istraga krivičnih dela, kojima je članicama EU naneta finansijska šteta od oko 14,1 milijarde evra.

Krivična dela su se uglavnom odnosila na prevaru na štetu javnih prihoda, a u prvom redu na prekograničnu utaju poreza na dodatu vrednost (PDV).

U godišnjem izveštaju o radu zajedničkog javnog tužilaštva EU u 2022, navodi se da je ono tokom prošle godine primilo i obradilo 3.318 prijava i da je otvoreno 865 istraga.

Od ukupnog broja aktivnih istraga, 16,5% se odnosilo na prevaru sa PDV, ali je finansijska šteta naneta tim delom iznosila čak 47% od ukupno procenjene štete od 14,1 milijarde evra.

Nadležni sudovi su tokom obavljanja istraga odobrili zamrzavanje 359 miliona evra. Poređenja radi, u 2021. je taj iznos zamrznutih sredstava nio 147,3 miliona evra. Iznos koji je prošle godine zamrznut više je negho sedam puta veći od godišnjeg budžeta sa kojim EPPO funkcioniše.

U tužilaštvu je radilo 114 tužilaca, a ukupno osoblje u sedištu u Luksemburgu iznosilo je 217 ljudi.

Tih 114 tužilaca delegirano je i radi na decentralizovanom nivou u 22 zemlje EU koje su prihvatile nadležnost EPPO. U vim tim zemljama imaju iste prioritete i rukovode se istim tužilačkim načelima politikom koje je definisao kolegijum EPPO.

Njihovo glavno polje rada su kompleksne prekogranične istrage i to uglavnom sofisticiranih slučajeva privrednog i finansijskog kriminala. Reč je najčešće i o delima iza kojih stoje organizovane kriminalne bande.

Od primljenih ukupno 3.318 izveštaja i prijava, čak je 58% došlo od privatnih stranaka, a ne državnih organa, što je, kako se ocenjuje u izveštaju, dokaz velikih nada koje građani EU polažu u Evropsko tužilaštvo.

Evropski glavni tužiac, Rumunka Laura Koveši, ocenila je "da je EPPO na dobrom putu, ali da se mora učiniti više" i da Evropsko javno tužilaštvo "još nije dostiglo svoj pun potencijal".

"Godinu i po dana od početka napih aktivnosti, potencijal EPPO se ne može ignorisati. Tokom 2022. smo pokazali da EPPO ima kapacitet kakav do sada nije viđen da identifikuje i pronađe delikatne finansijske tokove i netransparentne pravne aranžmane", rekla je Koveši.

Prema njenim rečima, brzina, efikasnost i procena informacija učinili su da tradicionalni načini prekogranične koordinacije borbe protiv kriminala ne mogu da se mere sa EPPO.

Koveši je ipak naglasila da su potrebne organizacione i pravne korekcije da bi EPPO mogao da ostvari trajne pozitivne rezultate.   

"To uključuje reviziju regulative o EPPO, kao i da sve uključene članice EU u predmetima kojima se bavi EPPO angažuju  posvećene i specijalizovane istražitelje finansijskih prevara", rekla je Koveši.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EPPO