Spoljnopolitički odbor (AFET) Evropskog parlamenta usvojio je niz predloga koji će omogućiti civilnim misijama EU da se suoče sa novim izazovima na terenu.

Evroposlanici su pozvali članice da iskoriste prilike iz novog strateškog dokumenta - novog CSDP (Zajedničke  bezbednosne i odbrambene politike) kompakta koji će biti predstavljen u maju, da ojačaju stratešku viziju civilnog upravljanja krizama.

Tim dokumentom treba da se definišu uloga i koristi od civilne CSDP i uvođenje više planiranja, strateškog predviđanja i analiza konflikata u odlučivanje o misijama i mandatima, navodi se u saopštenju EP.

Evroposlanici kažu da su tradicionalni zadacu civilne CSDP, poput policije, civilne uprave, reforme sektora bezbednosti, razoružanja, demobilizacije, i dalje veoma značajni za stabilizaciju i modernizaciju sektora bezbednosti i pravosuđa ali da treba da budu prilagođeni novim izazovima.

Takođe su ukazali na potrebu da kapaciteti i resursi civilne CSDP budu dostupniji i fleksibilniji i da im se daju jasniji mandati.

Samo deset članica EU obezbeđuje 78% raspoređenog osoblja u misijama a sredstva koja su na raspolaganju Evropskoj službi za spoljne poslove u oblasti civilne CSDP su ograničena, upozorava se u izveštaju.

Navodi se i da je, dok broja misija i njihovih zadataka, kao i cena operacija u sklopu civilne CSDP raste, budžet za njih u okviru Zajedničke spoljne i bezbdnosne politike (CFSP) samo neznatno povećan od prethodnog višegodišnjeg budžeta EU.

Evroposlanici traže i da se u novom Kompaktu poveća učešće žena u svim misijama.

Takođe ističu da saradnja sa vladama zemalja domaćina i civilnim društvom ostaje od ključnog značaja za uspeh civilnih misija CSDP na terenu.

U zaključcima su evroposlanici pozvali na veću uključenost EP u procesu odlučivanja o civilnim misijama CSDP.

Evroposlanica Zelenih Alvina Alametsa (Alviina Alametsä) rekla je da su potrebni volja, napori i finansije članica EU kako bi se osiguralo da predstojeći civilni kompakt "prevaziđe uobičajeni posao".

"Izveštaj (evroposlanika) sadrži konkretne predloge kako da civilna CSDP bude snažnija i pogodnija za neizvesnu budućnost. Uključuju bolju ocenu efikasnosti misija, promovisanje rodne jednakosti, unapređenje sajber bezbednosti i snažniju integraciju civilnih mera u sveobuhvatni odgovor EU na krize", rekla je Alametsa u AFET.

Civilni CSDP Kompakt je ključni strateški dokument koji su članice EU potpisale 2018. u cilju unapređenja  kapaciteta Unije za raspoređivanje civilnih misija za upravljanje krizama. Cilj tih misija je jačanje policije, vladavine prava i civilne uprave u nestabilnim i konfliktnim okruženjima.

Izgrađen na smernicama Strateškog kompasa, novi civilni CSDP Kompakt treba da bude usvojen sredinom maja.

U zaključcima Saveta iz decembra takođe su identifikovani ciljevi i nove ambicije civilne CSDP.

Trenutno EU ima 12 civilnih misija za upravljanje krizama, uključujući u Ukrajini, Gruziji, Somaliji i Iraku. Poslednja civilna misija EU uspostavljena je u Jermeniji u februaru.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EK