Članstvo Austrije u Evropskoj uniji uživa podršku više od dve trećine građana, ali bi na referendumu o eventualnom ulasku njihove zemlje u NATO većina Austrijanaca glasala protiv, pokazuje anketa Austrijskog društva za evropsku politiku (OGFE).

U ovom trenutku, uprkos globalnoj krizi, članstvo Austrije u EU podržava 68% građana, pokazuje anketa koju je OGFE sproveo od 11. do 13. aprila među 1.000 Austrijanaca.

Za izlazak Austrije iz EU izjasnilo se 25%, a 7% nije imalo stav ili nije želelo da odgovori na to pitanje. OGFE navodi da se raspoloženje građana prema EU popravilo i da je na nivou višegodišnjeg proseka.

U septembru prošle godine za članstvo u Uniji je bilo 64%, a za istupanje iz EU 27% učesnika ankete.

Istovremeno, kada bi sada bio održan plebiscit o ulasku Austrije u NATO, protiv bi se izjasnilo šest od deset Austrijanaca (61%), pokazala je anketa.

Za ulasak u NATO bi glasala priblino petina (21%), a stav o tome nije htelo da zauzme 19% anketiranih.

I u pogledu ulaska u NATO, javno mnjenje u Austriji je, bez obzira na ruski napad na Ukrajinu, u poslednej tri godien gotovo nepromenjeno.

Većina Austrijanaca, njih 67%, se, međutim, zalaže za intenzivniju saradnju članica EU u oblasti bezbednosne i odbrambene politike. Suprotno mišljenje ima 20%, a 13% anketiranih nije se izjasnilo.

U istraživanju, približno polovina ispitanih (51%) je ocenila da je "veoma važno" (25%), ili važno (26%) da EU i njene članice nastave da pomažu Ukrajini.

Nešto više od trećine (36%) ima suprotan stav i smatra da to nije tako važno (15%) ili da nije uopšte važno (21%). Mišljenje o tome nije želelo da izrazi 13% učesnika ankete.

Na pitanje o tome koju zemlju vide kao pouzdanog partnera, samo 34% je ocenilo da Austrija može da se pouzda u SAD, dok je 49% suprotnog mišljenja.

U sličnoj anketi koju je u Nemačkoj sprovela televizija ARD, 59% Nemaca je ocenilo da su SAD pouzdan partner, a suprotno mišljenje je imalo 31%.

Rusiju kao zemlju kojoj Austrija može da veruje, prema anketi OGFE, vidi 9%, a drugačije mišljenje ima 79%. U Nemačkoj, poverenje u Rusiju je izrazilo 7%, a nepoverenje 88% građana.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Bundesheer