Nemački parlament odobrio je 23. juna planove za privlačenje više kvalifikovanih radnika u najveću evropsku ekonomiju kako bi se pomoglo u rešavanje problema manjka radne snage u sve većem broju profesija.

Većina poslanika glasala je za planirani "sistem bodova" koji uzima u obzir profesionalno iskustvo i druge faktore i sličan je sisitemima koje koriste druge zemlje, npr. Kanada, preneo je AP.

Takav sistem bi olakšao dolazak stručnjaka za informacione tehnologije koji imaju kvalifikacije ali ne i fakultetske diplome.

Tražioci azila koji su stigli u Nemačku pre 29. marta i imaju i kvalifikacije i ponudu za posao mogu da dobiju boravišnu dozvolu kao profesionalci ako povuku zahtev za azil, čime se uklanja potreba da izađu iz zemlje i ponovo traže radnu dozvolu.

Visokokvalifikovanim radnicima će biti dozvoljeno da dovedu rođake u Nemačku, sve dok mogu da ih izdržavaju.

Nemačka već godinama pokušava da privuče više kvalifikovanih radnika iz zemalja van EU. Stručnjaci kažu da je zemlji potrebno oko 400.000 kvalifikovanih imigranata godišnje, s obzirom da nemačka radna snaga stari i smanjuje se.

Nacionalna agencija za zapošljavanje ranije ovog meseca je saopštila da je godišnja analiza pokazala da je u 200 od oko 1.200 profesija iz istraživanja u 2022. zabeležen nedostatak radne snage u odnosu na 148 u prethodnoj analizi.

Među profesije sa manjkom radne snage ušli su vozači autobusa, uslužni radnici u hotelima i restoranima i radnici u metalskoj industriji, prenosi AP.

Nemačka ima problema i sa manjkom medicinskih sestara, u sektoru brige o deci, građevinskoj i automobilskoj industriji. Nedostaju joj i vozači kamiona, arhitekte, farmaceuti i stručnjaci za IT.

"Nedostatak obučenih radnika smatra se jednom od najvećih prepreka za ekonomski rast Nemačke i kvalifikovani radnici svuda nedostaju", rekla je poslanicima ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer (Nancy Faeser).

Ona je zakon opisala kao "veliki korak za budućnost" Nemačke.

Međutim, opoziciona poslanica Andrea Lindholc (Lindholz) smatra da će on dovesti nekvalifikovane ljude, omogućiti migrantima koji bi trebalo da odu da ostanu u Nemačkoj i smanjiti zahteve oko znanja jezika.

Lindholc je rekla da vlada "stvara nove podsticaje za ilegalnu imigraciju u Nemačku".

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com