Evropska komisija i nadležne agencije za lekove EU preporučile su 17. jula mere za sprečavanje nestašice ključnih antibiotika za lečenje respiratornih infekcija tokom predstojeće zime.

Preporuke su u skladu sa procesom razvoja liste kritičnih lekova EU, navela je Evropska komsija i dodala da će, u saradnji sa članicama, preduzeti operativne prateće akcije, uključujući mogućnost zajedničkih nabavki.

U cilju bolje pripremljenosti za zimsku sezonu respiratornih infekcija, preporučeni su povećanje proizvodnje ključnih antibiotika, praćenje ponude i tražnje i podizanje svesti javnosti o opreznoj upotrebi.

Komsija je saopštila da prikupljeni podaci pokazuju da će ponuda antibiotika za lečenje respiratonih infekcija tokom zime biti na nivou tražnje, ako tražnja bude kao prosečna prethodnih godina.

Dodaje se da će Evropska agencija za lekove i Uprava za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize nastaviti da rade sa nosiocima dozvola za stavljanje u promet na povećanju isporuka nekih intravenskih antibiotika.

Navodi se da kompanije treba pravovremeno da obezbede dovoljne proizvođačke kapacitete za povećanje proizvodnje pred jesen i zimu, kao i da nema potrebe za preteranim poručivanjem i skladištenjem lekova.

Komsija je istakla da antibiotici treba da se koriste "mudro", kako bi se očuvala njihova efikasnost i izbegla otpornost na antimikrobne lekove. Dodaje se da na tom planu ključnu ulogu imaju medicinski radnici i da antibioticima treba da se prepisuju samo za bakterijske infekcije.

Evropska komesarka za zdravlje i bezbednost hrane Stela Kirijakides rekla je da je dostupnost lekova ključna komponenta Evropske zdravstvene unije.

"Važno je da sada preduzmemo mere da se pripremimo uoči zime i obezbedimo da se izbegne potencijalna nestašica antibiotika", istakla je evropska komesarka.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com