Gotovo 70% kriminalnih mreža u EU koristi pranje novca za finansiranje aktivnosti i prikrivanje imovine, pokazao je izveštaj Europola objavljen 11. septembra.

U prvoj Europolovoj proceni pretnji, izveštaju "Druga strana medalje: analiza ekonomskog i finansijskog kriminala u EU", navodi se da trgovinom, komunikacijama i infrastrukturom sve povezaniji svet zloupotrebljavaju kriminalci koji su stvorili "podzemnu" ekonomiju za ilegalne aktivnosti.

Izveštaj je zasnovan na kombinaciji operativnih uvida i streških obaveštajnih podataka koje su Europolu dostavile članice EU i partneri.

U izveštaju se anliziraju svi vidovi ekonomskog i finansijskog kriminala koji pogađaju EU, poput pranja novca, korupcije, prevara, kriminala protiv intelektualne svojine i falsifikovanja robe i novca.

Izvršna direktorka Europola Ketrin De Bol istakla je da je organizovani kriminal, zahvaljujući modernoj tehnologiji, diversifikovao način rada kako bi izbegao da bude otkriven.

Dodala je da izveštaj treba da posluži kao mapa puta za podsticanje saradnje koja će "izbaciti iz koloseka svet kriminala u finansijama, presresti ilegalne profite i, iznad svega, učiniti Evropu sigurnijom".

Evropska komesarka za unutrašnje posloveva Ilva Johanson rekla je na predstavljajnju izveštaja da se do rezultata može doći ako članice EU još bliže sarađuju u borbi protiv finansijskog i ekonomskog kriminala.

Izveštaj je pokazao i da više od 60% kriminalnih mreža koje deluju u EU koristi koruptivne metode za postizanje svojih nezakonitih ciljeva.

Takođe 80% kriminalnih mreža u EU zloupotrebljava legalne poslovne strukture za kriminalne aktivnosti.

Europol ukazuje i da je kriminalni pejzaž rascepkan i da se ključni igrači često nalaze van EU.

Navodi se i da kriminalci koriste prednosti tehnološkog i geopolitičkog razvoja.

Kao jedan od ključnih alata za borbu protiv kriminala navodi se povraćaj imovine koji kriminalce ostavlja bez imovine i sprečava da reinvestiraju u dalje kriminalne radnje ili integrišu proft u "mejnstrim" ekonomiju.

Udeo zaplenjene imovine još uvek je mali - ispod 2% procenjene godišnje zarade stečene organizovanim kriminalom, prema podacima o zapleni prikupljenim za izveštaj.

Kao odgovor Europola na rastuće pretnje po ekonomiju i integritet finansijskih sistema, 2020. je osnovan Evropski centar za finansijski i ekonomski kriminal (EFEČ) koji podržava nadležne organe u istragama međunarodnog finansijskog kriminala.

U 2022. EFEČ  je podržao 402 istrage i tražnja za njegovim veštinama i uslugama raste iz godine u godinu, saopštio je Europol.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta/AP