Evroposlanici su odobrili odluku Evropskog saveta o povećanju broja poslanika u Evropskom parlamentu u novom mandatu sa 705 na 720.

Evropski izbori biče održani od 6. do 9. juna 2024.

Predlog Evropskog saveta zasnovan je na izveštaju Parlamenta iz juna koji su inicirale demografske promene u EU od izbora 2019.

U novom Parlamentu po poslanika više nego sada imaće Belgija (tako da će ih ukupno biti 22), Danska (15), Irska (14), Letonija (9), Austrija (20), Poljska (53), Finska (15), Slovenija (9) i Slovačka (15).

Po dva poslanika više imaće Francuska (81), Španija (61) i Holandija (31), saopštio je Parlament.

Broj evroposlanika se određuje pre svakih izbora, u skladu sa principima iz Ugovora EU - maksimalno 750 plus predsednik, ne manje od šest i ne više od 96 mesta po članici, princip degresivne proporcionalnosti, kao i na osnovu novih podataka o populaciji.

Evroposlanici su u debati pre glasanja kritkovali pokušaj Evropskog saveta da utiče na Parlament u njegovim budžetskim funkcijama i ponovo istakli nezavisnost EP.

Koizvestioci su izrazili žaljenje što Evropski savet nije odmah obavestio EP o nameri da izmeni prvobitni predlog, kako oko broja mesta u Parlamentu, tako i u pogledu odredbi za panevropsku izbornu jedinicu.

U ranijem predlogu EP bilo je predviđeno povećanje broja evroposlanika za 11, na 716.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EP