Evropska komisija dala je dozvolu za tri genetski modifikovana (GM) kukuruza ali samo za njihovu upotrebu za hranu ili stočnu hranu a ne za gajenje u EU.

Takođe je Komisija obnovila dozvolu za još jednu vrstu GM kukuruza.

Tri vrste GM kukuruza prošle su strogu i sveobuhvatnu proceduru autorizacije čime se obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i životne sredine.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) dala je povoljnu naučnu procenu zaključivši da su te vrste GM kukuruza bezbedne kao i konvencionalne vrste, saopštila je Komisija.

Inače, članice nisu postigle kvalifikovanu većinu ni za, ni protiv dozvola ni u Stalnom komitetu, ni u Komitetu za žalbe. Zato je odluka o odobrenju pala na Komisiju, u skladu sa zvaničnom procedurom.

Dozvola je na deset godina i svaki proizvod proizveden od GM kukuruza sa dozvolom podleže strogim pravilima EU o obeležavanju i sledljivosti.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Shutterstock.com