EU radi na stvaranju jedinstvenog mesta pristupa finansijskim i nefinansijskim informacijama o kompanijama u bloku i njegovim investicionim proizvodima. Očekuje se da nova platforma bude na raspolaganju od leta 2027.

Savet EU saopštio je da je usvojio uredbu kojom se uspostavlja Evropska jedinstvena tačka pristupa (ESAP) - platforma koja će informacijama o kompanijama olakšati investitorima.

ESAP će kompanijama dati veću vidljivost kod investitora i otvoritii više finansijskih prilika, posebno za male kompanije na malim tržištima kapitala.

Investitori na tržištima kapitala moraju da imaju pristup uporedivim informacijama o kompanijama i finansijskim proizvodima, saopštio je 27. novembra Savet EU.

Navodi se da će ESAP nuditi besplatan, prilagođen korisniku, centralizovani i digitalni pristup finansijskim i informacijama koje se odnose na održivost a koje objavljuju evropske kompanije, uključujući male. To će doprineti ubrzavanju procesa odlučivanja širokog spektra investitora.

ESAP neće tražiti nikakve dodatne informacije od evropskih kompanija. Informacije na platformi biće one koje su već javne, u  skladu sa relevenatnim evropskim propisima. Takođe će biti dostupne informacije o održivosti.

Usvajanjem u Savetu završena je procedura odlučivanja. Uredba će biti objavljena u službenom listu EU i stupiće na snagu 20 dana nakon objavljivanja.

Predlog ESAP je deo paketa Unije tržišta kapitala koji je Evropska komisija predstavila pre dve godine.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta