Savet EU 29. novembra dao je zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskim parlamentom o izmeni propisa EU o uvozu, izvozu i tranzitu vatrenog oružja. Cilj je da se "zatvore rupe" za krijumčarenje i olakša trgovina vatrenim oružjem u legitimne svrhe.

Procenjuje se da su 2017. civili u EU posedovali 35 miliona komada zabranjenog vatrenog oružja, što odgovara 56% procenjenog ukupnog broja.

Izmenjeni propisi treba da ograniče trgovinu vatrenim oružjem kroz zajednička pravila i procedure, koordiniše kontrolu i obezbede bolju sledljivost vatrenog oružja za civilnu upotrebu. To će onemogućiti da legalno proizvedeno i izvezeno oružje završi na ilegalnom tržištu.

Predlog predviđa pravilno evidentiranje informacija u vezi vatrenog oružja. Takođe se razjašnjava uloga organa za izdavanje dozvola i poboljšava saradnja između organa za sprovođenje zakona (uključujući carinu). Cilj je da se sistematizuje prikupljanje podataka o međunarodnom kretanju vatrenog oružja, kao i zaplenjenog oružja, saopštio je Savet.  

Nova pravila za cilj imaju i da postave strožu regulativu o "polugotovom" oružju ili komponentama koje se mogu pretvoriti u smrtonosno vatreno oružje kod kuće. Predlog takođe podrazumeva sertifikat o krajnjem korisniku za opasnije vatreno oružje.

Istovremeno je svrha predloga da se olakša legalna trgovina vatrenim oružjem za civilnu upotrebu i da se smanji administrativno opterećenje proizvođača, dilera i korisnika.

Predložena pravila postaviće jasne i zajedničke procedure za uvoz, izvoz i tranzit vatrenog oružja i pojednostaviti i digitalizovati procedure za lovce, sportske strelce i izlagače.

U predlogu je i novi sistem elektronskog licenciranja EU koji će uštedeti vreme podnosiocima zahteva i pojednostaviti proces.

Savet je u saopštenju precizirao da je vojno vatreno oružje isključeno iz okvira predloga koji se odnosi na izvoz jer će ono biti na zajedničkoj vojnoj listi EU.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta