Ambasadori članica EU odobrili su delimični pregovarački mandat za predlog uspostavljanja novog jedinstvenog namenskog instrumenta za podršku oporavku, obnovi i modernizaciji Ukrajine istovremeno podržavajuči njene napore da sprovede reforme na putu pristupanja EU.

Instrument za Ukrajinu bi objedinio budžetsku podršku EU Ukrajini u jedinstveni instrument pružajući toj zemlji koherentnu, predvidljivu, kao i fleksibilnu podršku prilagođenu izazovima pomoći zemlji u ratu za period 2024-2027, saopštio je 10. januara Savet EU.

Delimični pregovarački mandat Saveta ne uključuje pitanja povezana sa budžetom, posebno ukupan obim instrumenta i udeo grantova i zajmova, što će zavisiti od konačnog ishoda horzontalnih pregovora i srednjoročne revizije višegodišnjeg budžeta EU za 2021-2027.

Ministar finansija Belgije Vinsent van Petegem (Vincent van Peteghem) istakao je da je EU posvećena pružanju nepokolebljive podrške Ukrajini sve dok je to potrebno.

"Istovremeno bi podrška pomogla Ukrajini da preduzme reforme i modernizaciju kako bi napredovala ka budućem članstvu u EU", rekao je zvaničnik Belgije, zemlje koja trenutno predsedava EU.

Pozicija Saveta, navodi se, izgrađena je oko predloga Evropske komisije i uključuje ciljeve mehanizma strukturisane oko tri stuba:

I - Ukrajinska vlada će pripremiti "ukrajinski plan" i navesti šta namerava da uradi za oporavak, obnovu i modernizaciju zemlje i koje reforme u pristupnom procesu planira da sprovede. Ukrajina će na osnovu realizacije plana dobijati novac.

II - EU će pružati podršku Ukrajinu u vidu budžetskih garancija i biće tu zajmovi i grantovi javnih i privatnih institucija. Ukrajinska garancija pokrila bi rizike zajmova, garancija, instrumenata tržišta kapitala i drugih formi finansiranja ciljeva mehanizma.

III - Tehnička pomoć i mere podrške Ukrajini biće usklađene sa zakonima EU.

Komisija je predložila ukupan budžet instrumenta od 50 milijardi evra od čega 17 milijardi grantova.

Sada slede pregovori Saveta sa Evropskim parlamentom i, kada sporazum bude postignut, obe institucije će formalno usvojiti uredbu.

Podseća se da je Komisija u junu 2023. usvojila predlog za reviziju višegodišnjeg budžeta za 2021-2027. uz predloge za mehanizam za Ukrajinu i platformu za strateške tehnologije za Evropu (STEP).

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta/AP