Gotovo četvrtina preduzeća u EU (22,9%) radila je u 2022. prodaju preko interneta, za 0,1 procentni poen više nego godinu dana ranije i za 6,5 poena vie nego 2012, objavio je Eurostat.

Najveći udeo preuzeća sa onlajn prodajom imali su Litvanija (39%), Švedska (38%) i Danska (37%) a najmanji Rumunija i Luksemburg (13%).

Podaci pokazuju razlike i po veličini kompanije. Tako je u posmatranoj godini 46% velikih preduzeća imalo onlajn prodaju i 30% srednjih.

Istovremeno je u 2022. samo 21% malih preduzeća bilo angažovano u onlajn prodaji.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com