Evropska komisija 4. marta pokreće sa Bugarskom i Rumunijom dva okvira saradnje u oblasti upravljanja granicom i migracija.

Okviri saradnje izgrađeni su oko uspeha u sprovođenju dva pilot projekta za brze procedure azila i povratka pokrenute u martu 2023. i omogućavaju prelaz sa ad hoc na održiva rešenja.

Bugarska i Rumunija, istakla je Komisija, dobijaju novi podsticaj u zajedničkim naporima na upravljaju spoljnim granicama i migracijama.

Dve zemlje će zahvaljujući dogovorenim okvirima saradnje dalje doprineti zajedničkim evropskim naporima usmerenim na bezbednost na spoljnim granicama EU i izazove na polju migracija.

Fokus će posebno biti na podsticaju pojačanih mera u upravljanju granicom, azilu i prijemu, sistemu povratka i unapređenju policijske saradnje u zoni Šengena.

Takođe će fokus biti na otpočinjanju priprema za sprovođenje Novog pakta o migraciji i azilu u Bugarskoj i Rumuniji, posebno u pogledu nacionalnih planova implementacije.

Kod okvira saradnje u obzir je uzeto da Šengen bude u potpunosti primenjiv na Bugarsku i Rumuniji gde će od 31. marta biti ukinite kontrole na unutrašnjim vazdušnim i morskim granicama.

Okviri saradnje sprovodiće se uz neophodnu podršku Komisije i relevantnih agencija EU.

Komisija 4. marta pokreće novo, specifično finansiranje od 85 miliona evra u okviru Instrumenta za upravljanje granicom i vize (BMVI) 2021-2027. kako bi unapredila sposobnosti na nacionalnom nivou u oblasti spoljnih granica EU.

Bugarska i Rumunija sada mogu da se prijave za dodatna sredstva radi širenja ili poboljšanja postojećih sistema nadzora granice, kupovinu transportnih sredstava, kupovinu opreme poput kamera za otkrivanje pokreta i termovizijskih kamera i za razvoj i poboljšanje sistema.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com