Ukrajina je prva zemlja koja nije članica EU koja se priključila Unijinom programu za borbu protiv prevara (UAFP) a kojim upravlja Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF) u ime Evropske komisije.

Sporazum o pridruživanju Ukrajine UAFP (2021-2027) potpisali su evropski komesar za budžet Johanes Han i ukrajinski ministar finansija Serhej Marčenko u Briselu 20. marta, saopštio je OLAF 21. marta.

Ukrajina je prva zemlja van EU koja je formalizovala učešće u UAFP, istakao je OLAF. Taj program pruža finansijsku podršku članicama i pridruženim zemljama kako bi sprovele mere za borbu protiv prevara radi zaštite budžeta EU.

Pridruživanje UAFP doprineće aktuelnim naporima Ukrajine da unapredi nacionalne operativne kapacitete za borbu protiv prevara.

Ukrajina bi najviše koristi mogla da ima od prve komponente Programa koja podrazumeva ciljanu pomoć zemljama radi dostizanja njihovih obaveza u oblasti zaštite finansijskih interesa EU.

Iz te komponente finansiraju se kupovina specijalne opreme i alata za borbu protiv prevara, obuke, kao i specijalizovane konferencije i studije.

OLAF podseća da je borba protiv prevara radi zaštite finansijskih interesa EU odgovornost koju dele članice i EU koja je 16 godina podržavala nacionalne kapacitete za borbu protiv prevara i nastavlja to da čini kroz UAFP.

EU je za sprovođenje UAFP za period 2021-2027. izdvojila 181,2 miliona evra.

Ciljevi Programa su sprečavanje i borba protiv prevara, korupcije i drugih ilegalnih aktivnosti koje štete finansijskim interesima EU, podrška izveštavanju o neregularnostima i obezbeđenje alata za razmenu informacija i podršku operativnim aktivnostima.

OLAF je inače pre mesec dana organzovao obuku za ukrajinske vlasti za borbu protiv prevara i korupcije.

Obuka je organizovana u ključnom trenutku za EU i Ukrajinu jer će doprineti zaštiti pomoći od 50 milijardi evra koju će Unija isplatiti Kijevu u okviru Mehanizma za Ukrajinu.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Ukrainian Ministry of Finance