Savet EU 12. aprila usvojio je izmene Direktive o jedinstvenoj dozvoli čiji je cilj da privuče one sa veštinama i talentima koji su potrebni EU, kao i da reši nedostatke u pogledu legalne migracije u EU.

Direktiva utvrđuje administrativnu proceduru za jedinstvenu dozvolu, i za rad, i za boravak u EU, kao i zajednički set prava za radnike iz trećih zemalja, saopštio je Savet.

Izmenama se ispravljaju nedostaci procedure prijavljivanja i cilj im je da ojačaju prava radnika iz trećih zemalja tako što će im omogućiti promenu poslodavca i ograničeni period nezaposlenosti.

Radnici iz trećih zemalja, kako se navodi, moći će da apliciraju sa teritorije treće zemlje ili, ako imaju validnu boravišnu dozvolu, iz EU.

Ako članica odluči da izda jedinstvenu dozvolu, ta dozvola će služiti i kao boravišna i kao radna, ističe se u saopštenju Saveta.

Izmenama su predviđeni i striktniji rokovi za odluku o izdavanju dozvole. Rok je, navodi se, tri meseca od prijema kompletne aplikacije.

Ukoliko članica odluči da proveri situaciju na tržištu rada pre donošenja odluke o davanju jedinstvene dozvole, to treba da bude urađeno u tom roku od 90 dana. Izuzetno, u slučaju kompleksne aplikacije, rok za odlučivanje može da bude produžen za još 30 dana.

Novina je da će lice koje ima jedinstvenu dozvolu moći da promeni poslodavca, pri čemu to može biti predmet obaveštavanja vlasti a članice mogu da izvrše proveru tržišta rada.

Takođe, članica EU može da zahteva minimalni period tokom koga vlasnik jedinstvene dozvole mora da radi za prvog poslodavaca.

Izmenama se reguliše i situacija kada vlasnik jedinstvene dozvole postane nezaposlen. On u tom slučaju može da ostane na teritoriji članice ako ukupan period nezaposlenosti ne prelazi tri meseca tokom važenja jedinstvene dozvole ili šest meseci nakon dve godine dozvole.

Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u službenom listu EU a članice će imati dve godine da je ugrade u nacionalne zakone.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: EC - Audiovisual Service/Cristina Quicler