Savet EU saopštio je 21. maja da je osnovao Diplomatsku akademiju EU (EUDA) koja će diplomatama članica i osoblju institucija EU koje radi u spoljnim poslovima obezbediti obuku i obrazovanje, posebno u oblasti Zajedničke spoljne i bezbednosne politike.

Ciljevi su, kako je saopštio Savet, razvoj i promovisanje zajedničkog razumevanja uloge EU u svetu, širenje najboljih praksi u vezi sa diplomatijom EU i konsolidovanje duha "evropskog diplomatskog kora".

Akademija će tako doprineti stvaranju kritične mase evropskih diplomata sa dubljim razumevanjem principa EU, ciljeva, vrednosti, interesa i globalne uloge, a koji mogu efikasno da rade i u Briselu, i u delegacijama EU ili u nacionalnim strukturama na pitanjima EU i rešavanju strateških izazova.

Obrazovanje i obuke će biti sprovedeni u partnerstvu sa Evropskim koledžom za period od četiri akademske godine od 2024-2025. do 2027-2028.

Rad EUDA biće odgovornost Visokog predstavnika za spoljnu i bezbednosnu politiku a smernice će dobijati od upravnog odbora koji će činiti po jedan predstavnik svake članice, kao i predstavnici Evropskog parlamenta, Saveta i Komisije.

Za period od 1. jula 2024. do 30. juna 2025. predviđena su sredstva za pokrivanje troškova obuka od nešto više od 1,7 miliona evra.

Savet podseća da je Evropski parlament 2021. predložio pilot projekat "Prema osnivanju Evropske diplomatske akademije" da podrži razvoj zajedničke diplomatske kulture bazirane na perspektivi EU i jačanju njene uloge kao efikasnog spoljnopolitičkog aktera. Prva faza projekta je završena a druga se bliži kraju.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: