Savet EU usvojio je 24. maja direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje kojom se velikim kompanijama uvode obaveze oko štetnih uticaja njihovih aktivnosti na ljudska prava i životnu sredinu.

Pravila se ne odnose samo na poslovanje kompanija, već i na aktivnosti njihovih filijala i poslovnih partnera, saopštio je Savet.

Direktiva će važiti za kompanije sa više od hiljadu zaposlenih i prometom većim od 450 miliona evra iz brojnih sektora.

Kompanije na koje se odnosi direktiva moraće da uvedu sistem za praćenje, sprečavanje ili ispravljanje štete po ljudska prava ili životnu sredinu, saopštio je Savet.

Od kompanija se direktivom zahteva da ispunjavaju obaveze na planu ljudskih prava i životne sredine u njihovim aktivnostima i da, ukoliko dođe do kršenja, preduzmu odgovarajuće mere da spreče, ublaže, zaustave ili minimizuju štetne posledice njihovih ili aktivosti njihovih flijala i poslovnih partnera.

Navodi se da kompanije mogu da budu odgovorne za nastalu štetu i da će morati da obezbede punu nadoknadu.

Kompanije na koje se direktiva odnosi moraće i da usvoje i stave na snagu planove klimatske tranzicije u skladu sa Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.

Usvojeni zakonodavni akt sada treba da potpišu predsednici Evropskog parlamenta i Saveta. Direktiva će zatim biti objavljena u službenom listu EU i stupiće na snagu 20. dana od dana objavljivanja.

Članice će imati dve godine da se usklade sa regulativom.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta/Vlada Srbije/Peđa Vuckovic