U Belgiji se 2023. više od 3.400 pacijenata podvrglo eutanaziji, za 15% više nego godinu dana ranije, saopštila je Savezna komisija za kontrolu i evaluaciju eutanazije (FCCEE). Raniji podaci pokazuju i da sve više stranaca traži eutanaziju u Belgiji.

FCCEE je u 2023. dobio 3.324 registraciona dokumenta u vezi eutanazije, što je broj koji odgovara 3% ukupno umrlih u Blegiji. Većinom je bila reč o pacijentima starijim od 70 godina (71%), starijih od 80 je bilo 42% a samo 1,1% pacijenata bilo je mlađe od 40.

Na eutanaziju je otišao samo jedan maloletnik, devojčica (16) sa tumorom na mozgu koja je donirala svoje organe.

Kako prenosi belganewsagency.eu, eutanazija maloletnika u Belgiji je veoma retka i, prema podacima Komisije, od 2014. je bilo pet slučajeva.

Većina pacijenata koja je izabrala eutanaziu u 2023. imala je rak (55,5%) a slede hronične i neizlečive bolesti (23%) i bolesti nervnog sistema (10%). Po nešto više od procenat bilo je obolelih od psihijatrijskih bolesti ili kognitivnih poremećaja.

Komisija je saopštila da je sedam od deset registracionih dokumenata bilo na holandskom a ostali na francuskom jeziku. Pojašnjava se da se to odnosi na jezik kojim govori doktor a ne neophodno i pacijent ali i ukazuje da je eutanazija češća u Flandriji.

U gotovo 80% slučajeva lekar je predvideo smrt pacijenta u bliskoj budućnosti, prenela je belganewsagency.eu.

Najviše eutanazija je obavljeno kod kuće a ostale u bolnicama, paljantivnim ili centrima za negu.

FCCEE je objavio i da je 110 pacijenata došlo u Belgiju zbog eutanazije, uglavnom iz Francuske, gde je aktivna eutanazija zabranjena.

Zakon o legalizovanju eutanizije pod određenim okolnostima Belgija je ratifikovala 2002. kao druga zemlja u svetu posle Holandije.

Od usvajanja zakona Belgija je beležila po oko 2.500 slučajeva eutanazije godišnje.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com