Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je, povodom Svetskog dana izbeglica – 20. juna, da je do danas pružena podrška za 53.407 porodica izbeglica i interno raseljenih lica i da se danas ističe snaga i hrabrost ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove usled sukoba i progona ili drugi teških okolnosti.

Komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević izjavila je da je želja da ove godine fokus bude na solidarnosti sa izbeglicama i stvaranje sveta u kojem izbeglice dočekujemo raširenih ruku.

Komesarijat  za izbeglice i migracije je do danas pomogao 53.407 porodica koju su dobili neku vrstu pomoći, od čega je 40.131 porodica izbeglica iz bivših Republika SFRJ i 13.075 porodica interno raseljenih lica sa prostora Kosova i Metohije, kao i 201 porodica/domaćinstava povratnika po sporazumu o readmisiji, istakla je ona.

Ekonomski je osnaženo 23.286 porodica/domaćinstva izbeglica, interno  raseljenih  lica i povratnika po sporazumu o readmisiji obezbeđivanjem sredstava  za dohodovne aktivnosti. Trudimo se da svakom licu koje dođe u našu zemlju pružimo sigurnost i bezbednost, postupamo dostojanstveno i humano, rekla je Stanisavljević.

Svetski dan izbeglica je prilika da se setimo svih onih koji su, ne svojom krivicom, ostali bez doma, najmilijih, posla i imovine, prisiljeni da traže sigurnu zemlju i novi dom. Srbija je tokom ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ devedesetih godina primila 618.000 ljudi, a još uvek je u statusu izbeglice 24.862 lica, od kojih 17.052 iz Republike Hrvatske i 7.810 iz Bosne i Hercegovine. Broj izbeglica i bivših izbeglica u stanju potrebe je daleko veći, uključujući i više od 194.171 interno raseljenih sa Kosova i Metohije.

Prethodna godina bila je najuspešnija kad je u pitanju stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu.

U 2023. godini podržali  smo 1.228 porodice izbeglica, i to dodelom stanova, dodelili smo 578 stanova, 124 seoske kuće, 109 paketa građevinskog materijala i ekonomskim osnaživanjem smo podržali 386 porodica. Kada govorimo o interno raseljenim licima sa teritorije AP Kosova i Metohije u prethodnoj godini smo podržali 502 porodice, putem stambenog zbrinjavanja, dodeli smo 78 seoskih kuća, 110 paketa građevinskog materijala i ekonomski osnažili 314 porodica. Veoma sam ponosna što smo ukupno u ovoj godini pomogli 1.730 porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa teritorije AP Kosova, Takođe smo dodelom paketa hrane i dodelom ogreva pomogli još 6.174 porodice izbeglica i interno raseljenih lica, tako da je Komesarijat prethodne godine pomogao 8.315 porodica navednih kategorija kojima smo pružili pomoć i podršku, istakla je komesarka Stanisavljević.

Poslednjih godina, Republika Srbija je pokazala humanost i poštovanje međunarodnih standarda prema više od milion migranata iz Azije i Afrike koji su 2015. godine prešli preko teritorije Srbije. Danas, u  prihvatnim i centarima za azil kojima rukovodi Komesarijat smešteno je 475 migranata, većinom iz Sirija, Avganistana, Pakistana i Maroka.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije nastavlja da pruža podršku i pomoć svim licima koja su smeštena u prihvatnim i azilnim centrima kojima rukovodi Komesarijat. U smeštajnim objektima Komesarijata obezbeđena im je ishrana, zdravstvena zaštita, odeća, obuća, higijenski artikli, okupacione i edukativne aktivnosti, pomoć pri uključivanju dece u redovan sistem obrazovanja, internet, psihološka podrška, kao i pristup drugim pravima i uslugama. Takođe bih istakla da se sistem podrške izbeglicama i tražiocima azila unapređuje svakodnevno, istakla je Stanisavljević.

Od izbijanja sukoba, do sada je kroz Republiku Srbiju prošlo 374.162 lica iz Ukrajine, a kroz objekte Komesarijata je prošlo ukupno 406 lica. Trenutno u centru u Vranju boravi 48 lica, od toga 13 porodica sa decom koja su uključena u osnovno-školski i srednjoškolski sistem.

Na Svetski dan izbeglica Komesarijat za izbeglice i migracije se zahvaljuje svim partnerima u državi, međunarodnim organizacijama, nevladinom sektoru i donatorima na podršci i uloženim sredstvima za poboljšanje života izbegličke populacije, kao i uslova boravka migranata i tražilaca azila.

Saopštenje/foto Komesarijata za izbeglice i migracije