Norveške vlasti poništile odluku grada da prihvata samo ukrajinske izbeglice

Norveške vlasti saopštile su 9. aprila da su poništile odluku gradskog veća u Dramenu da prima samo izbeglice iz Ukrajine, jer je to u...

Predstavljanje Institucionalnog barometra 3.0

Koalicija prEUgovor predstaviće "Institucionalni barometar 3.0", novu nezavisnu procenu efektivnosti institucija u sprovođenju politika iz oblasti...

U Srbiji prošle godine registrovano 124.127 migranata

Prema poslednjim statističkim podacima Кomesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil...

Velike kompanije obećale da će zaposliti hiljade izbeglica u Evropi

Multinacionalne kompanije, među kojima su Amazon, Meriot i Hilton, obećale su 19. juna da će tokom naredne tri godine u Evropi zaposliti više...

Građani V4 podržavaju ukrajinske izbeglice, uz neke rezerve

Percepcija ukrajinskih izbeglica među građanima zemalja Višegradske četvorke (V4) uglavnom je pozitivna, ali je u Slovačkoj slika malo...

Usvojen Nacrt plana reagovanja na povećan broj migranata u Srbiji

Na sednici Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kojom je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih...

ECJ: Žene imaju pravo na azil ili supsidijarnu zaštitu u slučaju rodnog nasilja

Žene su kao celina pripadnice jedne društvene grupe, i po tom osnovu imaju pravo na status izbeglice ako su u svojoj zemlji zbog pola izložene...

Češko predsedavanje pozabaviće se reformom politike migracija

Češko predsedavanje EU spremno je da počne pregovore o mogućem produženju privremene zaštite za ukrajinske izbeglice, najavio je češki...

Raste netrpeljivost prema ukrajinskim izbeglicama u centralnoj i istočnoj Evropi

Građani centralne i istočne Evrope dočekali su izbeglice iz Ukrajine sa dobrodošlicom ali to osećanje polako jenjava, posebno u proruskim...

UNHCR: U svetu rekordan broj izbeglica i interno raseljenih lica

U svetu ima 110 miliona ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove, saopštio je 14. juna Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ...