Udeo energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u Evropskoj uniji prvi put je smanjen 2021. godine, na 21,8%, saopštila je evropska služba za statistiku Eurostat. U Srbiji je udeo OIE bio iznad proseka EU - 25,3%, ali je takođe smanjen za 1% u odnosu na godinu dana ranije.

U poređenju sa 2020. godinom, procenat energije potrošene 2021. godine dobijene iz obnovljivih izvora bio je manji za 0,3% i to je prvi put da je zabeležen pad.

Na smanjenje udela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije u velikoj meri je uticalo ukidanje ograničenja zbog pandemije kovida-19, što je uticalo na rast potrošnje energije, iako je proizvodnja obnovljive energije povećana u apsolutnom smislu.

Najveći udeo energije iz obnovljivih izvora među zemljama EU imala je Švedska (62,6%), koja se uglavnom oslanja na biomasu, hidroenergiju, enegiju vetra, toplotne pumpe i tečna biogoriva.

Iza nje su Finska (43,1%) i Letonija (42,1%), koje uglavnom koriste biomasu i hidoenergiju. Zatim Estonija (37,6%), koja se najviše oslanja na biomasu i vetar, Austrija (36,4%) i Danska (34,7%).

Više od polovine članica je međutim ispod proseka EU (Belgija, Bugarska, Češka, Nemačka, Irska, Španija, Francuska, Italija, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Poljska i Slovačka).

Luksemburg ima najmanji udeo OIE u bruto finalnoj potrošnji energije (11,7%), a posle njega su Malta, Holandija, Irska i Belgija, sa udelima između 12 i 13%.

Prosečan udeo OIE u transportu takođe je smanjen na nivou EU, sa 10,3% 2020. godine na 9,1% 2021.

Više od petine ukupne energije korišćene za grejanje i hlađenje proizvedeno je iz obnovljivih izvora (22,9%).

U Srbiji je udeo OIE u energiji potrošenoj na grejanje i hlađenje bio 35,5%, a u transportu 0,6% duplo manje nego godinu dana ranije.

Obnovljivi izvori energije činili su 35,5% bruto potrošnje električne energije u Srbiji, dok je na nivou EU taj procenat bio 37,5%.

Energija vetra i hidroenergija čine više od dve trećine ukupne električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, a ostatak je dobijen iz solarne energije (15,1%), čvrstih biogoriva (7,4%) i drugih obnovljivih izvora.

Najbrže rastući izvor je solarna energija, koja je 2008. imala udeo od samo 1%.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com