Manjak radnika sa zelenim veštinama u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) usporava održivi razvoj radnih mesta i može da ugrozi dostizanje cilja neto nulte emisije do sredine veka, pokazao je novi izveštaj.

Neto nulta emisija odnosi se na ravnotežu između količine gasova sa efektom staklene bašte koja se proizvodi i količine koja se ukloni iz atmosfere.

Izveštaj OECD "Premošćavanje velike zelene podele" pokazao je da je udeo radnika sa zelenim zadacima na poslovima, kako se definišu poslovi sa najmanje 10% zadataka koji podržavaju održivi razvoj, porastao u poslednjoj deceniji za samo dva procentna poena - sa 16% u 2011. na 18% u 2021. Gledano po zemljama, razlike su znatne.

Bez hitnih mera da se unaprede zelene veštine, zelena tranzicija može da produbi nejednakosti i predstavlja pretnju napretku ka neto nultim ciljevima do 2050, upozorava OECD.

Navodi se da se u gradovima poput Pariza, Stoholma i Vilnjusa beleži veća koncentracija visoko kvalifikovanih radnika u čijim poslovima udeo zelenih zadataka dostiže čak 30%. Međutim, u nekim regionima je taj udeo samo 5% i ta razlika pojačava socijalne podele.

"Geografija zelene tranzicije u OECD je neujednačena. Sve je veća konvergencija između zemalja ali i sve veća razlika među zemljama u stvaranju prilika za zelena radna mesta", rekao je zamenik generalnog sekretara OECD Jošiki Takeuči.

Prema njegovim rečima, premošćavanje tih podela biće od ključnog značaja za dostizanje cilja neto nulte emisije. "Ulaganje u veštine i rešavanje rodnih predrasuda, s obzirom da su žene nedovoljno zastupljene u zelenim poslovima, može da otvori put ka pravednoj tranziciji", rekao je zvaničnik OECD.

Zelena tranzicija nosi i rizik od širenja jaza između radnika. Navodi se da više od polovine radnika na zelenim poslovima ima visoko obrazovanje prema samo trećina u poslovima koji nisu zeleni i oni dobijaju za 20% veće plate.

Udeo žena u zelenim poslovima je samo 28%, što odslikava njihovu nedovoljnu zastupljenost na određenim fakultetima - manje od 25% diplomiranih inženjera i manje od 20% diplomiranih u računarstvu su žene.

Muškarci dominiraju u zelenim poslovima ali i čine 83% radne snage u industrijama koje najviše zagađuju, poput rudarstva i prerađivačke industrije, odnosno u sektorima u kojima je potrebna tranzicija u značajnoj meri. OECD dalje navodi da je manja mogućnost da će oni koji rade u industrijama koje mnogo zagađuju iskoristiti prilike za obuku za zelene poslove.

OECD ukazuje da nacionalne vlade treba da odgovore na uočene razlike u sektoru i osnaže i podrže osetljive radnike da razviju prave veštine potrebne za uspeh u zelenoj tranziciji.

Osnaživanje treba da uključi ciljanu podršku za radnike kojima preti opasnost od zatvaranja radnih mesta i usluge koje će im omogućiti prelazak na nova lokalna radna mesta, kao i pomoć kompanijama da otvaraju nova zelena radna mesta. Sve to neće samo omogućiti pravednu tranziciju već će i ubrzati globalne napore prema neto nultoj emisiji.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: OECD