Na četiri lokacije na području Termoelektrane Kolubara u Velikim Crljenima utvrđeno je da su prekoračene remedijacione vrednosti arsena, a na svim mernim mestima prekoračene su maksimalno dozvoljene vrednosti drugih zagađujućih materija u zemljištu, pokazuju podaci ispitivanja koje je Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije dostavilo Agenciji za zaštitu životne sredine.

Na svih 17 uzorkovanih mesta utvrđeno je prekoračenje graničnih vrednosti zagađujućih i opasnih materija, među kojima su nikl, hrom, bakar, živa, kadmijum, olovo, cink i policiklični aromatični ugljovodonik, navodi se u izveštaju koji je kancelarija advokata Sretena Đorđevića dobila od Agencije za zaštitu životne sredine, na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Agencija se u odgovoru poziva na izveštaj dobijen od Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije" za TE Kolubara za 2022. godinu.

Analizu zemljišta na području te termoleketrane u Velikim Crljenima uradila je ovlašćena laboratorija Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd" i Institut za zemljišta.

U izveštaju Agencije se navodi da se na osnovu tih rezultata "može zaključiti da je u četiri ispitana uzorka dokazano prisustvo arsena iznad remedijacionih vrednosti, što znači da su osnovne funkcije zemljište narušene i da je potrebno preduzeti sanacione mere".

"Prekoračenja remedijacione vrednosti za arsen ima, samim tim i obaveze registrovanja u Katastar kontaminiranih lokacija", navela je Agencija za zaštitu životne sredine.

Đorđević, koji zastupa grupu meštana Velikih Crljena u tri sudska postupka protiv EPS-a, izjavio je na konferenciji za novinare da su ti podaci "alarmantni i zapanjujući".

On je kazao da EPS u sudskim postupcima koji su pokrenuli stanovnici Velikih Crljena osporava bilo kakvo zagađenje arsenom na području koje to preduzeće pokriva, a da ovi podaci govore da je situacija bitno drugačija.

"Na svim mernim mestima na području TE Kolubara i okolini prekoračene su maksimalno dozvoljene koncetracije za više polutanata, a suštinski je najopasniji arsen. Svuda gde je ugalj u termoelektrani i okolini ima enormne količine arsena", kazao je Đorđević, dodajući da se arsen, pre nego što zavšri u zemljištu, nalazi u vazduhu.

Đorđević je rekao da su ljudi koji žive na nekoliko desetina ili više stotina metara od termelektrane svakodnevno izloženi najopasnijim polutantima, da je zemljište potpuno bespovratno uništeno a da se lokacije na kojima su vršena merenja nalaze u sred poljoprivrednog zemljišta ili neposrednoj okolini.

Od 16 klijenata koje je njegova advokatska kancelarija zastupala kada je pokrenut proces pre dve i po godine, dvoje je umrlo od raka.

"Tamo ljudi masovno umiru od raka... Bebe se rađaju sa opstruktivnim bronhitisom, a lekarske komisije savetuju roditeljima da se odsele", rekao je Đorđević, pozivajući Ministarstvo zdravlja da hitno reaguje i da iseli ljude sa tog područja.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Beta/Petar Vujanić