EU može da zameni ruski prirodni gas zelenim tehnologijama do 2028. a veliki deo troškova te tranzicije može da se nadoknadi uštedom goriva, pokazala je nova studija Oksfordske grupe za održive finansije.

U studiji se procenjuje da bi do 90% potrebnih investicija moglo da se nadoknadi u narednih 30 godina eliminacijom potreba za gasom.

Kao odgovor na napad Rusije na Ukrajinu, EU sprovodi hitne mere (program REPowerEU) kako bi uklonila zavisnost od Rusije kao izvora prirodnog gasa do 2028. Zato se autori nove analize bave cenom potpune zamene gasa za proizvodnju struje i grejanje čistom energijom, umesto promenom isporučioca fosilnog goriva.

Autori kažu da bi to, s obzirom da je ruski gas pokrivao oko polovine snabdevanja EU prirodnim gasom u 2021, imalo značajne pozitivne efekte na energetsku bezbednost i dekarbonizaciju.

"Prelazak sa ruskog gasa na čistu energiju nije samo ostvariv, već nosi višestruke koristi. Zamena prirodnog gasa vetro i solarnom energijom uklanja potrebu plaćanja gasa u budućnosti", rekao je koautor izveštaja i šef istraživanja finansiranja tranzicije u Oksfordskoj grupi za održive finansije Gireš Šrimali.

Prema njegovim rečima, uklanjanjem zavisnosti od uvoza fosilnog goriva čije su cene i ponuda nestabilni, EU može da ublaži bojazni oko energetske bezbednosti, reši krizu rasta troškova života zbog troškova za energiju i napreduje ka cilju dostizanja neto nulte emisije i u borbi protiv klimatske krize.

U izveštaju se predlažu promene politike potrebne da omoguće tranziciju na obnovljive izvore energije.

Navodi se da je ključna raspoloživost javnih i privatnih fondova za velike projekte obnovljive energije.

Autori takođe predlažu politiku ciljane podrške investitorima, uključujući kroz poboljšanja u sektoru aukcija, ubrzavanje postavljanja solarnih panela na krovove i povećanu podršku za izolaciju i ugradnju toplotnih pumpi.

Oksfordska grupa za održive finansije je deo Smitove škole za preduzeća i životnu sredinu na Univerzitetu u Oksfordu.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com