Upotreba fosilnih goriva za proizvodnju električne energije u Evropskoj uniji smanjila se za 17% u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period 2022, na najniži nivo do sada zabeležen, saopštio je 30. avgusta istraživački centar Ember.

Pad proizvodnje iz fosilnih goriva je rezultat pre svega značajno smanjene potražnje za električnom energijom, kao i rasta proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Od januara do juna je proizvedeno 410 teravat-sati iz fosilnih goriva, odnosno 33% ukupne struje proizvedene u EU, što je najmanji udeo do sada.

U 11 članica EU proizvodnja je smanjena za najmanje 20%, a u pet zemalja (Portugalija, Austrija, Bugarska, Estonija i Finska) za više od 30%. Austrija, Češka, Danska, Finska, Italija, Poljska i Slovenija su zabeležile najniži nivo proizvodnje iz fosilnih goriva od 2000.

Proizvodnja iz uglja je u prvih šest meseci opala za 23%, a gasa za 13%. U maju je zabeležen rekord kada su termoelektrane pokrile manje od 10% potrebne električne energije.

Usled konstatno visokih cena uglja i gasa i hitnih mera sprovođenih tokom zime, potražnja za električnom energijom je u provoj polovini godine opala za 5%, na najniži nivo od 2008.

Proizvodnja struje iz sunčeve i energije vetra je nastavila da raste, sa 13% povećanja solarne energije i 4,8% energije vetra.

Nuklearna i hidroenergija se oporavljaju nakon istorijskog minimuma 2022. godine, mada su njihovi dugoročni izgledi neizvesni, navodi Ember.

Hidroenergija je povećana za 11%, posle pada prošle godine usled velikih suša, dok je proizvodnja nukelarne energije smanjena za 3,6%, ali se očekuje rast u drugoj polovini godine.

U prvih šest meseci 17 zemalja je proizvelo rekordnu količinu struje iz čistih izvora. U Grčkoj i Rumuniji je udeo obnovljivih izvora prvi put premašio 50%, a Danska i Portugal su dostigle 75%.

Analitičar Embera Met Iven istakao je da hitno potreban ogroman podsticaj, posebno u pogledu energije sunca i vetra, kako bi se podržala otporna ekonomija u Evropi.
"Ugalj i gas su preskupi i previše rizični i EU ih izbacuje. Ali potrebno je da vidimo da čista energija brže zamenjuje fosilna goriva", rekao je Iven.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay.com