Godišnja količina komunalnog otpada po stanovniku je u zemljama Evropske unije u 2022. godini u proseku bila  4%, odnosno 19 kilograma manja nego u godini koja je prethodila, ali su među članicama primetne velike razlike a Srbija je približno na proseku EU.

Količina otpada koju je proizveo prosečni stanovnik EU iznosila je u 2022. godini 513 kilograma, a u 2021. 532 kilograma.

Ipak, to je 46 kilograma više nego 1995. kada je evropski prosek bio 467 kilograma, objavila je evropska statistička agencija Eurostat.

Sa 827 kilograma najviše komunalnog otpada po osobi proizveli su građani Austrije, Danske (787 kg) i Luksemburga (720 kg), a na poslednja tri mesta su Rumunija (301 kg), Poljska (364 kg) i Estonija (373 kg).

U Srbiji, koju je Eurostat kao i druge zemlje kandidate za EU uključio u statistiku, svaki građanin je u proseku 2022. godine proizveo 472 kilograma običnog otpada, a u Crnoj Gori 537 kilograma. U Srbiji je, međutim, 2021. godine ta količina iznosila 442 kilograma, a 2020. 427.

U regionu, na začelju je Albanija sa 295 kilograma komunalnog otpada.

Uzrok velikih razlika među zemljama EU i među zemljama kandidatima su, između ostalog, potrošačke navike, razlike u ekonomskom blagostanju ali i prikupljanje i tretman komunalnog otpada.

Na razliku utiče i udeo otpada koji ne potiče iz privatnih domaćinstava, ali se zajedno sa njim prikuplja i obrađuje.

Kada je reč o recikliranju komunalnog, kućnog otpada, ta količina je 2022. godine iznosila 249 kilograma po osobi i bila je 15 kilograma manja nego 2021. U Srbiji je bila 83 kilograma.

I tu prednjači Austrija, sa 516 kilograma a slede Danska i Nemačka. Na samom začelju je Rumunija sa svega 36 kilograma recikliranog otpada po stanovniku.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay