U Nemačkoj se nastavlja trend prelaska poljoprivredne proizvodnje sa konvencionalne na ekološku i 2023. godine se oko 28.700 poljoprivrednih imanja pridržavalo pravila ekološke proizvodnje.

To je bilo 10% više nego 2020. kada je broj takvih poljoprivrednih imanja bio 26.100, tako da se sada 11% poljoprovrednih gazdinstava u Nemačkoj bavi organskom proizvodnjom, pokazuju podaci Saveznog zavoda za statistiku.

Porast broja imanja ujedno je pratio porast ukupne površine obradivog zemljišta koje se koriste za organsku proizvodnju, i ona je 2020. porasla sa 9,6% na 11,2% u ukupno 16,6 miliona hektara poljoprivredne zemlje u Nemačkoj.

Prosečna veličina imanja je i kod jedne i druge vrste proizvodnje bila slična - kod ekoloških imanja bila je 66,7 hektara, a prosek individualnog imanja u Nemačkoj je 65 hektara.

Ratari su ujedno intenzivirali i ekološki uzgoj stoke, pa je broj farmi od 2020. do 2023. porastao za 11%, sa 17.300 na 19.200. Od ukupno 161.700 farmi stoke u Nemačkoj, 12% su 2023. godine vođene u skladu sa ekološkim propisima.

Zanimljivo je da se, iako je reč o procentualno mnogo manjem udelu, nemački stočari naviše bave ekološkim uzgojem koza i ovaca (34% odnosno 14%), a iako po broju veći, procentualno je u ukupnoj stočarskoj proizvodnji manje zastupljen ekološki uzgoj goveda (9%), kokoši (7%) i svinja (1%).

Najveći broj poljoprivrednih površina koje se ekološki obrađuju, gotovo četvrtina (23%) je u Bavarskoj.

Izvor: Dnevni evropski servis

Foto: Pixabay